Bilnex Help - Online Yardım Sistemi

Stok ve Depo Yönetimi
Tanımlar
Stok Kartları
Özet Stok Kartı
Depo Kartları
Stok Fiyat Tabloları
Stok Fiyat Grupları
Stok Ana Grup Tanımları
Stok Alt Grup Tanımları
Stok Muhasebe Kodları
Stok Birim Tanımları
Stok Üretici Tanımları
Reyon Tanımları
Stok Sezon Tanımları
Stok Özel Maliyet Tanımları
Stok Gruplarından Otomatik Kod Tanımları
Cari Bazında Stok Kod Tanımları
Renk - Beden
Renk Tanımları
Beden Tanımları
Renk Grubu Tanımları
Beden Grubu Tanımları
İşlemler
Ayarlar
Stok Fişleri
Depo Sevk Fişleri
Depo Sevk Çıkış Fişi
Depo Sevk Giriş Fişi
Fiyat Değişikliği
Fiyat Değişikliği Fişi
Toplu Stok Fiyat Değişikliği
Hızlı Stok Fiyat Değişikliği
Sayım İşlemleri
Sayıma Hazırlık Raporu
Sayım Fişleri
Sayım Fişleri Birleştirme
Sayım Sonuçları Kesinleştirme
Sayım Fark Raporu
Stok Etiketi
Stok Etiket Basımı
Seri No Listesi
Terazi İşlemleri
Terazi Tanımları
Terazilere Bilgi Gönderimi
Raporlar
Stok Kartları Listesi
Stok Barkod Listesi
Stok Kart Fiyat Listesi
Barkod Tanımlanmamış Stoklar
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Listesi (Detaylı)
Stok Eldeki Değer Raporu
Stok Hareket Raporu
Stok Miktar Durum Raporu
Stok Miktar Durum Raporu (Depo Detaylı)
Eksiye Düşen Stoklar Raporu
Stok Miktar Durum Raporu Tarih Gruplu
Stok Fişleri Listesi
Detaylı Stok Fişleri Listesi
Fiyat Bazında Miktarsal Satış Raporu
Fiyat Bazında Miktarsal Alış Raporu
Envanter Raporları
Stok Envanter (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Stok Envanter(FIFO Yöntemi)
Stok Envanter(Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Stok Envanter (Son Alış Fiyatı)
Stok Envanter (Son Satış Fiyatı)
Ana Grup Envanter Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Ana Grup Envanter Raporu (FIFO Yöntemi)
Ana Grup Envanter Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Ana Grup Envanter Raporu (Son Alış Fiyatı)
Ana Grup Envanter Raporu (Son Satış Fiyatı)
Stok Analiz Raporları
Stok Satınalma Analizi (Miktarına Göre)
Stok Satınalma Analizi (Tutarına Göre)
Stok Satış Analizi (Miktarına Göre)
Stok Satış Analizi (Tutarına Göre)
Hareket Görmeyen Stoklar
Maliyet ve Karlılık Raporları
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (FIFO Yöntemi)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Alış Fiyatı)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Satış Fiyatı)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (FIFO Yöntemi)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Alış Fiyatı)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Satış Fiyatı)
Sayım Raporları
Sayıma Hazırlık Raporu
Sayım Fark Raporu
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (FIFO Yöntemi)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Son Satış Fiyatı)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Son Alış Fiyatı)
Cihaz Satış Raporu
Cihaz Satış Durum Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Servis
Toplu Barkod Oluşturma
Toplu Barkod Silme
Seri No Kayıtlarının Düzenlenmesi
Masrafların Stok Maliyetine Dağıtımı
Satınalma ve Talep
Tanımlar
Masraf Kartları
İthalat Kartları
İthalat Masraf Grupları
İşlemler
Satınalma Faturaları.
Satınalma Faturaları
Satınalma Faturaları Kalemleri
Satınalma Fişleri
Satınalma İrsaliyeleri
Satınalma Siparişleri
Satınalma Siparişleri
Satınalma Siparişleri Kapama / Onaylama
Sipariş Önerisi
Satın Alma Sipariş İzleme
Satınalma Sözleşmeleri
Satınalma Teklifleri
Satınalma İstekleri
İthalat Faturaları
İthalat Masraf Faturaları
İthalat Masraf Virmanları
Satınalma Serbest Meslek Makbuzu
Müstahsil
Müstahsil Makbuzu
Ürün Alım Girişleri
Toplu Müstahsil Makbuzu Oluşturma
Raporlar
Cari Bazında Stok Satınalma Raporu
Stok Bazında Cari Satınalma Raporu
Aylık Cari Satınalma Ciro Raporu
Satınalma Ödeme Raporu
Aylık Miktarsal Stok Satınalma Raporu
Fatura
Satınalma Faturaları Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Fatura Raporu
Cari Gruplu Satınalma Faturaları Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Fatura Analizi
İndirilecek Kdv Raporu
Fatura Kdv Durum Raporu
E-Fatura Satınalma Listesi
İrsaliye
Satınalma İrsaliyeleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma İrsaliye Raporu
Cari Gruplu Satınalma İrsaliyeleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma İrsaliye Analizi
Faturalaşmamış Satınalma İrsaliyeleri
Hareket Detaylı Faturalaşmamış Satınalma İrsaliyeleri
Sipariş
Satınalma Siparişleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Sipariş Raporu
Cari Gruplu Satınalma Siparişleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Sipariş Analizi
Tamamlanmayan Satınalma Siparişleri Raporu
Stok Sipariş Seviye Raporu
Teklif
Satınalma Teklifleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Teklif Raporu
Cari Gruplu Satınalma Teklifleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Teklif Analizi
Satın Alma İstekleri
Satınalma İstekleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma İstekleri Raporu
Masraf
Masraf Bakiye Durum Raporu
Masraf Hesap Ekstresi
Serbest Meslek Makbuzları Listesi
Müstahsil
Müstahsil Makbuzları Listesi
Stok Bazında Müstahsil Makbuzları Listesi
Cari Bazında Müstahsil Makbuzları Listesi
Müstahsil Kesintileri Listesi
Müstahsil Hizmet Fişleri
Müstahsil Emanet Raporu
Cari Bazında Emanet Raporu
Stok Bazında Emanet Raporu
Emanet Depo Durum Raporu
Emanet Genel Depo Durum Raporu
Cari Bazında Emanet Durum Raporu
Servis
İrsaliyelerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
Siparişlerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
Satış ve Pazarlama
Tanımlar
Hizmet Kartları
Teslim Şekilleri
CRM
Görüşmeler
Görüşme Kartları
Görüşme Aşamaları
Toplu Evrak Oluşturma Değerleri
İşlemler
Satış Faturaları.
Satış Faturaları
Satış Fatura Kalemleri
Hızlı Satış Faturası
Satış Fişleri
Satış İrsaliyeleri
Satış Siparişleri
Satış Siparişleri
Satış Siparişleri İzleme
Satış Siparişleri İzleme
Satış Siparişleri İzleme
Paketleme ve Sevkiyat
Satış Siparişleri Kapama / Onaylama
Satış Siparişleri İzleme
Paketleme ve Sevkiyat
Satış Sözleşmeleri
Satış Teklifleri
Satış Serbest Meslek Makbuzu
Rota Planlama
Rota Planlama Sihirbazı
Rota Adres Sıralama
Raporlar
Cari Bazında Stok Satış Raporu
Stok Bazında Cari Satış Raporu
Aylık Cari Satış Ciro Raporu
Satış Tahsilat Raporu
Fatura
Satış Faturaları Raporu
Hareket Detaylı Satış Fatura Raporu
Cari Gruplu Satış Faturaları Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Fatura Analizi
E-Fatura Satış Listesi
İrsaliye
Satış İrsaliyeleri Raporu
Hareket Detaylı Satış İrsaliye Raporu
Cari Gruplu Satış İrsaliyeleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış İrsaliye Analizi
Faturalaşmamış Satış İrsaliyeleri
Hareket Detaylı Faturalaşmamış Satış İrsaliyeleri
Sipariş
Satış Siparişleri Raporu
Hareket Detaylı Satış Sipariş Raporu
Cari Gruplu Satış Siparişleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Sipariş Analizi
Tamamlanmayan Satış Siparişleri Raporu
Teklif
Satış Teklifleri Raporu
Hareket Detaylı Satış Teklif Raporu
Cari Gruplu Satış Teklifleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Teklif Analizi
Hizmet
Hizmet Bakiye Durum Raporu
Hizmet Hesap Ekstresi
Rota Takip
Plasiyer Rota Planı
Pasiyer Raporları
Detaylı Plasiyer Satış Prim Raporu
Tarih Bazında Plasiyer Satış Prim Raporu
Servis
Satın Alma ve Satış Sözleşmesi İşlemleri
Sipariş Onaylama İşlemleri
Teklif Onaylama İşlemleri
Siparişlerin Faturaya Aktarımı
Toplu Evrak Oluşturma
Excelden Serbest Meslek Makbuzu Alımı
İrsaliyelerden Toplu Satış Faturası Oluştur
Siparişlerden Toplu Satış Faturası Oluştur
Finans Yönetimi
Tanımlar
Cari Kartları
Kasa Kartları
Banka Kartları
Personel Kartları
Bölge Tanımları
Sektör Tanımları
Cari Gruplarından Otomatik Kod Tanımları
İşlemler
Tahsil / Ödeme Makbuzları
Cari Dekontları
Kasa İşlem Fişleri
Banka İşlem Fişleri
Kredi Kartı
Bloke Kredi Kartlarının Tahsilatı
Kredi Kartı Tanımları
Kredi Kartı Komisyon Tanımları
Kredi Kartı Sözleşmeleri
Kredi Kartı Açılış Fişleri
Çek - Senet
Çek Kartları
Çek Giriş Bordrosu
Çek Çıkış Bordrosu
Çek İşlem Bordrosu
Çek Defteri
Senet Kartları
Senet Giriş Bordrosu
Senet Çıkış Bordrosu
Senet İşlem Bordrosu
Personel İşlemleri
Personel Ücret Tahakkuk İşlemleri
Personel Prim Tahakkuk İşlemleri
Personel Puantaj
Cari Hareket Kapama
Raporlar
Cari
Cari Bakiye Durum Raporu
Borçlu Cari Hesaplar
Alacaklı Cari Hesaplar
Cari Hesap Ekstresi
Stok Detaylı Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Yaşlandırma Raporu (Borçlu Hesaplar)
Cari Hesap Yaşlandırma Raporu (Alacaklı Cariler)
Yapılacak Tahsilatlar Raporu
Yapılacak Ödemeler Raporu
Cari Gruplu Fatura Toplamları Raporu
Cari BaBs Kontrol Raporu
Cari Tahsilat Ödeme Evrakları Raporu
Hareket Detaylı Cari Tahsilat Ödeme Evrakları Raporu
Cari Dekontları Raporu
Hareket Detaylı Cari Dekontları Raporu
Cari Fihristi
Cari Mutabakat Raporu
BaBs Mutabakat Raporu
Kapsamlı Hesap Ekstresi
Stok Detaylı Cari Hesap Ekstresi Dövizli
Hesap Durum Raporu
Cari Etiket Basımı
Personel
Personel Bakiye Durum Raporu
Personel Hesap Ekstresi
Kasa
Kasa Bakiye Durum Raporu
Kasa Hesap Ekstresi
Kasa Defteri
Banka
Banka Bakiye Durum Raporu
Banka Hesap Ekstresi
Bloke Kredi Kartları Raporu
Detaylı Bloke Kredi Kartları Raporu
Aylara Göre Bloke Kredi Kartları Raporu
Çek - Senet
Çek Durum Raporu
Çek Hareket Raporu
Bankadaki Çekler Raporu
Senet Durum Raporu
Senet Hareket Raporu
Bankadaki Senetler Raporu
Çek-Senet Durum Raporu
Çek / Senet Evrakları Listesi
Servis
Üretim ve Planlama
Tanımlar
Mamul ve Yarı Mamul Kartları
Takım Kartları
Üretim Vardiyaları
Reçete Tanımları
İşlemler
Seri Üretim Fişleri
Toplu Üretim Fişleri
Stok Üretim Fişleri
Raporlar
Tarih Bazında Üretim Listesi
Ürün Bazında Üretim Listesi
Detaylı Üretim Raporu
Reçete Listesi
Servis
Masrafları Üretim Maliyetlerine Dağıt
Reçete Miktarına Göre Otomatik Üretim
Perakende Yönetimi
Tanımlar
Poskasa Tanımları
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Tanımları
Promosyon Tanımları
POS Ödeme Tipleri
POS Aktarım Parametreleri
Terazi Tanımları
Perakende Satış Noktası Tanımları
Perakende Satış Parametreleri
Miktar Bazında Stok fiyat Tanımları
İşlemler
Perakende Satış
Perakende Satış Fişleri
Çalışma Periyodu Başlat / Bitir
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz İşlemleri
Hugin Alpha Yazarkasa
Satışları Al
Stok Bilgileri Gönderimi
Stok Fiyat Değişikliği Gönderimi
Departman ve KDV Bilgileri Gönderimi
Fiş Başlık Bilgileri (Logo) Gönderimi
Bağlantı Ayarları
Sharp Yazarkasa
EAN ve PLU Satışlarını Al
EAN ve PLU Bilgileri Gönderimi
EAN Fiyat Değişikliği Gönderimi
Departman Bilgileri Gönderimi
Mesaj Gönderimi
Poskasa Kayıt Gönderimi
Poskasa Satış Aktarımı
IBM Pos
Satışların Alınması
Stokların Gönderimi
Genel Ayarlar
Hugin Pos
Satışların Alınması (Hugin Pos)
Stokların Gönderimi (Hugin Pos)
Cari Hesap Gönderimi (Hugin Pos)
Genel Ayarlar (Hugin Pos)
Hugin Pos Satış Raporları
Escort Espos
Satışların Alınması (Espos)
Stokların Gönderimi (Espos)
Genel Ayarlar (Espos)
İnter Pos
Satışların Alınması (İnter Pos)
Stokların Gönderimi (İnter Pos)
Genel Ayarlar (İnter Pos)
Terazilere Bilgi Gönderimi
Cari Etiket Basımı.
Puan İşlemleri
Puan Tanımları
Müşteri Puan Durumu
Raporlar
Özet Satış Raporu
Detaylı Satış Raporu
Ana Grup Satış Raporu
Miktar Bazında Günlük Stok Satış Raporu
Plasiyer Bazında Satış Raporu
Plasiyer Bazında Detaylı Satış Raporu
Plasiyer Bazında Satış Prim Raporu
Kasiyer Bazında Satış Raporu
Ödeme Tipi Bazında Satış Raporu
Perakende Satış Kasa Durumu
Ödeme Detaylı Stok Satış Raporu
Döviz Detaylı Günlük Satış Raporu
İptal Satışlar Raporu
İade Alınan Ürünler Raporu
Bedelsiz Satılan Ürünler Raporu
Cari Bazında Satış Raporu
Perakende Satış Maliyet Raporu
En Çok Satılan Ürünler Raporu
Perakende Satış Ürün Detaylı Maliyet Raporu
Şube Detaylı Perakende Satış Raporu
Servis
Perakende Satışların Silinmesi
Genel Muhasebe
Tanımlar
Muhasebe Hesap Planı
Yansıtma Hesaplarının Tanıtılması
Genel Muhasebe Parametreleri
KDV Parametreleri
İşlemler
Muhasebe Fişleri
Dövizli Muhasebe Fişleri
Beyannameler
Ba - Bs Formları
KDV Anlık Durum Raporu
E-Defter
E-Defter Gönderimi
E-Defter Sorgula
E-Defter Parametreleri
E-Defter Export (EDM)
Raporlar
Mizan
Hesap Muavini
Muhasebe Entegrasyonu Kontrol Raporu
Gelir - Gider Tablosu Önceki Dönem Bakiyeleri
Yevmiye Defteri
Büyük Defter
Fiş Dökümü
Bilanço
Gelir Tablosu
Entegrasyon
Toplu Muhasebeleştirme
Muhasebe Entegrasyon Parametreleri
Muhasebe Entegrasyonu
Muhasebe Entegrasyon Fişi Tipleri
Evrak Muhasebe Entegrasyon Tipleri
Servis
Yevmiye Numarası Düzenleme
Muhasebe Fişleri Kuruş Yuvarlama Servisi
Hesap Tipi Düzenleme
Hesap Hareketleri Aktarımı
Diğer Programlara Bilgi Gönderimi
Muhasebe Fişleri Bağlı Evrak Bilgilerin Güncellenmesi
Proje Yönetimi
Tanımlar
Proje Tanımları
İşlemler
Proje Fişleri
Projeye Hizmet Çıkış Fişleri
Proje Maliyetlendirme
Personel Puantaj
Raporlar
Proje Analizi
Rapor Kütüphanesi
Genel Durum Raporu
Kayıt Kontrol Raporu
Yönetici Konsolu
Rapor Küpü
Yeni Rapor Oluştur
Özet Perakende Satış Küpü
Detaylı Perakende Satış Küpü
Döküman Yönetimi
Dökümanlar
Tanımlar
Dolap Tanımları
Klasör Tanımları
Belge Türü Tanımları
Bölüm Tanımları
Ana Lokasyon Tanımları
Alt Lokasyon Tanımları
Ayarlar
Yetkilendirme
E-Belge
E-Fatura
E-Fatura Gönderimi
Gönderilen E-Faturalar
Gelen E-Faturalar
E-Fatura Parametreleri
E-Fatura Carilerini Güncelle
E-İrsaliye
E-İrsaliye Gönderimi
Gönderilen E-İrsaliyeler
Gelen E-İrsaliyeler
E-İrsaliye Parametreleri
E-İrsaliye Carilerini Güncelle
E-Müstahsil Makbuzu
E-Müstahsil Makbuzu Gönderimi
Servis
E-Fatura Log
Sistem Yönetimi
Kurulum İşlemleri
Şirket Kurulumu
Kurulum Sihirbazı
Veri Tabanı Tanımları
Firma Tanımları
Şube Tanımları
Kullanıcı İşlemleri
Kullanıcı Yetkilendirme
Sipariş Onayı Yetkilendirme
Kullanıcı Tanımları
Kullanıcı Grup Tanımları
Sistemdeki Kullanıcılar
Parametreler
Ticari Parametreler
Hızlı Satış Faturası Parametreleri
Evrak Seri Tanımları
Pos KDV Departmanları
Veri Transferi Tanımları
Zorunlu Alan Tanımları
Genel Tanımlar
Döviz Tanımları
Proje Tanımları
Departman Kartları
Özel Tanımlar
Hesap Grup Tanımlamaları
Fihrist
Banka ve Şubeler
İller
İlçeler
Ülkeler
Vergi Daireleri
Kesinti Oranları
KDV Tanımları
Özel Matrah Tanımları
Kdv İstisna Tanımları
Tevkifat Tanımları
Genel Tanımların Yüklenmesi
Ülke - Sehir - İlçe
Tüm Raporları Varsayılana Dönüştür
Araçlar
Bilnex Message Box
Ortalama Vade Hesaplama Aracı
Ajanda
Finans Ajandası
Rapor Tasarım
Uzaktan Yardım
Yönetici Ekranı
Sql Profiller
Excelden Kart Aktarımı
Fihrist
Evrak Kilitleme Servisi
Evrak Entegrasyonlarının Yeniden Düzenlenmesi
Tablo İndex ve Statics Bakımı
Versiyon Yenileme
Kod Değiştirme İşlemleri
Kod Birleştirme İşlemleri
Veri Tabanı Devir İşlemleri
Sms Gönderimi
Online İşlemler
Online Lisans
Bayi Paneli
Hata / İstek Bildirimi
Bilnex Forum
Yedekleme
Veritabanı Yedekleme
Bilnex Backup Service
Mobilnex Veri Aktarımı
Lisanslama
Sektörel Çözümler Entegrasyon İşlemleri
Matbaa Bilgi Formu
RestoPos Aktarım
Döviz Kurları
Sisteme Yeniden Giriş
Kullanıcı Şifresini Değiştir
Nasıl Yapılır
Cihaz Seri Numarası Takibi
Proje Yönetimi Takibi
Müşteri Kredi Kartları Takibi
BlueBird Pidion MT360E Yeni Nesil Ökc Entegrasyonu
Ingenico Ide 280 Ökc Entegrasyonu
Depo Şişe Takibi
Etiketlere "Yerli Üretim" Logosu Ekleme
Profilo S900 ECR ÖKC Entegrasyonu
Ürün Takip Sistemi (Üts)
MoBilnex - El Terminali
Mobilnex Yardım
Nasıl Yapılır
Cihaz Ayarları
Motorola
Intermec
M3 Black
Soru & Cevap
E-Çözümler
Bilnex E-Ticaret
Ayarlar
Sms Ayarları
e-Bilnex Portal

Stok Kartları

 

Stok Kartları

       Stok kartları listesi yardımı ile temel olarak yeni stok kartı açabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz fakat bunların dışında çok farklı fonksiyonlarıda gerçekleştirmek mümkün. Mesela bu listede stokların giren çıkan ve kalan miktarsal durumlarını görebilir. İstenilen stok kartı üzerinde sağ tuşa basarak farklı analizler veya raporlar alabilirsiniz. Aynı şekilde "Hareket Detayları" butonu ile ilgili stok kartının verilen tarihler ve seçilen depo hareketleri gözlenebiir ve herekete ulaşılabilir. Bu ve buna  benzer daha bir çok işlemi yapmak için sağ tuştaki menüleri inceleyiniz. 

       Stok Kartları formunu açtığınızda varsa mevcut kayıtlar listelenecektir. Bu aşamada Akıllı Filtreleme özelliği ile görmek istediğiniz ürünü arayabilir, düzenleme yapabilir veya yeni stok kartı tanımlayabilirsiniz.

 

Yeni Stok Kartı tanımlamak için Alt + E tuşları ile hızlı bir şekilde Ekle butonunu kullanabilirsiniz... butonunu kullanabilirsiniz. Yada mevcut kayıt üzerinde değişiklik yapmak için Alt + D tuşları ile daha düzelt butonunu kullanabilirsiniz... butonunu kullanabilirsiniz. Programın diğer bir çok alanında da olduğu gibi Altı çizili harflerı ALT tuşu ile kullanabilirsiniz. Bu sayde klavyeden daha hızlı bir şekilde programı kullanabilirsiniz.

Bu gibi işlemleri farenin sağ tuşuna basarak açılan menüden de yapmak mümkün...

 

Tüm alanlarda arama yapmak için; aşağıda gördüğünüz alana aramak istediğiniz değerleri yazarak aramanız mümkündür. Arama yapacağınız anahtar kelime veya kelimeleri bu alana girebilirsiniz. yazdığınız değerler ile arama yapması için Filtrele butonuna basabilirsiniz veya parametrik olarak program tarafından otomatik olarak arama yaptırabilrisiniz. (Bu alan ile ilgili parametreleri Ticari Parametreler de Sistem sekmesinde bulabilirsiniz.)

Arama yapacağınız kelimeleri sıralama gözetmeksizin yazabilirsiniz; Mesela yukardaki stok listesinde 46693 ile biten stok kartını ararken "VENUS GILLET BICAK" , "BICAK VENUS GILLET" yazabirsiniz. Yalnızda isminden değil kodu, açıklama alanları, özel kodlar ve daha bir çok alandan aynı anda arama yapabilirsiniz.

 Bu simgeyi tıklayarak listenin toplamını alabilirsiniz. Toplam değerleri sadece filtrelenen değerleri verecektir. 

Not: Toplam al simgesini tıkladığınız halde altta toplam değerler görünmüyor ise liste üzerinde sağ tuş yaparak "Liste Ayarlarını Sıfırla" seçeneğini tıklayarak liste ayarlarını sıfırlayın. Formu kapatıp açtıktan sonra tekrar toplam al simgesini tıklayın.

 Listeyi farklı formatlarda dışarı aktarmak veya listeyi yazdırmak için bu buton kullanılır. Yanındaki  simgesini tıklayarak aktarmak istenilen dosya türü seçilmlidir. 

 

İşlemler butonu; Bu kısımdan yeni kayıt oluşturabilir, seçilen kayıtlar üzerinde değişikliklar yapabilir veya kaydı silebilirsiniz. Hareket Detayı ile ilgili kartın hareketlerini inceleyebilir ve hareketin içeriğine kadar ulaşabilirsiniz.

 

Seçili Kaydı Çoğalt (Alt + O): Seçilen kaydı kopyalayarak yeni bir kayıt oluşturmak için kullanılır. Oluşturulan yeni karta otomatik olarak sıradaki kod verilir. Seçilen kayıt kopyalanırken ortak özellikleri kopyalanır. Mesela stok kartında barkodu, istatistik bilgileri cari kartında ise yetkili bilgileri gibi ortak olması pek mümkün olmayan bilgileri kopyalanmayacaktır.

 

Detaylı Ara (F3): Çok yoğun kayıtlarda aranan kayda ulaşmak zaman alabilir, çünkü normal arama alanına yazılan değerleri programınız bir çok alanda aynı anda arama yapmaktadır. Programın arama ve diğer bir çok yerde çalışırkenki performansı tabiki öncelikle bilgisayarın özelliğiyle direk bağlantılıdır. Fakat 

 Detaylı Ara bölümünde arama yapılacak alanın seçilebiliyor olması arama anındaki hızına direk etki etmektedir. Burada program sadece seçilen alanlarda arama yapacaktır. Hızlı arama için hangi alanları kullanıyorsanın o alanları seçiniz.

 

 

Liste Sorgusunu Düzenle: Listeyi getiren sorgu bir fonksiyondan gelmektedir. Mesela Stok Kartları  [LST_STOK_LISTE_1] isimli fonksiyonu ile sorgulanmaktadır. 

Listeyi yeni bir fonksiyona bağlayabilirsiniz. Bunun için yeni fonksiyon ismini Liste Fonksiyonu alanına yazabilirsiniz. Sıralama alanına listeyi neye göre sıralayacaksanız o alan ismini veya ters sıralama için DESC yazabilirsiniz. ORDER BY satırına yazılan SQL kodlarının tamamı bu alanda çalışacaktır. (ORDER BY dan sonraki kısmı yazınız)

 

Yeni Stok Kartı Eklemek İçin; Yeni bir Stok kartı eklemek için Ekle butonuna butonuna basabilir, farenin sağ tuşuna basarak Ekle seçeneğini de kullanabilirsiniz. 

 Yada programımızın genelinde olduğu gibi Altı çizili harfleri Alt tuşu ile kullanabilirsiniz.  Yani Alt + E 

tuşlarını da kullanabilirsiniz.

 

Kodu:  Ekleyeceğinecek her stok kartı için ayrı ayrı kod verilmelidir. Bu kod harf ve rakamlardan oluşabilir ve toplamda 30 karakteri geçemez. Aynı kodu iki ayrı stok için kullanamazsınız. Kod verirken bazı kurallara dikkat etmekte fayda vardır. Burada girilmesi gereken kod, işletmenin türüne göre farklılık göstermekle birlikte genelden özele doğru bir kodlama ya da gruplama mantığı ile hareket etmekte fayda var.  Örneğin; Bir beyaz eşya firmasını ele alırsak ve ürünleri gruplamamız gerekirse aşağıdaki gibi olabilir.

 
SG =      Soğutma Grubu
    BD =  Buz Dolapları
         1K  =     1 Kapılılar                                  Ürünün Kodu: SG BD 1K A1250 gibi
              A1250 = Ürünün Modeli
              B0450 = Ürünün Modeli
         2K  =     2 Kapılılar                                  Ürünün Kodu: SG BD 2K Z500 gibi
              Z500 = Ürünün Modeli
    DD = Derin Dondurucular
         KW150 = Ürünün Modeli
 
IG =       Isıtma Grubu                         
    SB =  Sobalar
         MK300 = Ürünün Modeli               Ürünün Kodu: IG SB MK300 gibi
    KT =  Katalitik Isıtıcıları
    EL =  Elektrikli Isıtıcılar
 
 

Cinsi: Ticari Mal, Mamül, Yarı Mamül, Hammadde, Depozitolu Mal, Desteklemeli Mal seçenekleri bulunmaktadır. 

       

         Ticari Mal: Alındığı gibi satılan, herhangi bir üretime veya değişime uğramadan olduğu gibi çıkışı yapılan ürünlerde Ticari Mal seçeneği kullanılır. 

         Mamul : Bir üretim işletmesinde üretime konu olan hammaddelerin birleştirilerek satılabilir bir hal aldığı yani ürün haline gelmiş durumuna verilen isimdir. 

         Yarı Mamül : Belirli bir üretim sürecinden geçtikten sonra oluşan fakat tekrar başka bir mamülü oluşturmak için kullanılan malzemeye verilen isimdir. 
         Hammadde : Üretimde kullanılmak üzere satın alınan her ne kadar hammadde haliyle satışa konu olabilse de nihayi amacı üretimde kullanılmak üzere satın alınan ilk madde ve malzemelere hammadde denir. 
         Depozitolu Mal : 
         Desteklemeli Mal : 
 
Adı 1: Tanımlamakta olduğunuz stok kartının ismini bu alana yazın. Stok ismi en fazla 100 karakter olabilir.  Örn. PANTENE DOGAL SENTEZ GUC VE PARLAKLIK SAMPUAN 600ML.
 
Adı 2:  Yazmakta olduğunuz stok ismi birinci alana sığmadı ise bu alana devamını yazabilir ya da ürüne ait başka bir özelliği veya kısa ismini yazabilirsiniz. Örn. ŞAMPUAN gibi.
 
Açıklama : Stok Kartıyla ilgili bir açıklamalar yazılabilir. En fazla 100 karakter girebildiğimiz bu alan aynı zamanda 7: Özel Kodlar sayfasındaki  Açıklama 1 alanıyla aynı alan olduğu için
bu kısma yazılan bilgileri 7: Özel Kodlar sayfasında da görülecektir. 
 
 

1 : Genel Bilgiler

 

KDV Departmanı
 
Kdv departmanlarını tanımlayarak her bir stok için ayrı ayrı alış ve satış KDV lerini seçmeden daha hızlı bir şekilde KDV leri tanımlayabilirsiniz. Bunun için  Sistem Yönetimi - Parametreler - Pos KDV Departmanlarına girerek, KDV leri tanımlamak gerekir. 
 
                                           
 
 
 
Perakende Alış KDV :Alış ve Satış faturalarındaki Fatura Türü bölümünde seçilen Toplan veya Perakende seçeneğine göre KDV oranlarının otomatik gelmesi için ilgili Kdv oranını seçiniz.
Toptan Alış KDV : Alış ve Satış faturalarındaki Fatura Türü bölümünde seçilen Toplan veya Perakende seçeneğine göre KDV oranlarının otomatik gelmesi için ilgili Kdv oranını seçiniz.
Perakende Satış KDV :Alış ve Satış faturalarındaki Fatura Türü bölümünde seçilen Toplan veya Perakende seçeneğine göre KDV oranlarının otomatik gelmesi için ilgili Kdv oranını seçiniz.
Toptan Satış KDV :Alış ve Satış faturalarındaki Fatura Türü bölümünde seçilen Toplan veya Perakende seçeneğine göre KDV oranlarının otomatik gelmesi için ilgili Kdv oranını seçiniz.
 
 
Grup ve Ana Başlık Bilgileri
 
Ana Grup: Stokları gruplayarak çeşitli raporları grup bazında almanız mümkün olacaktır. İşte tamda bu sebepten dolayı gruplama mantığının iyi kurgulanması stok raporlama açısından önem arz etmektedir.
Stok kodunu oluştururken gruplama mantığı ile nasıl oluşturulması gerektiğini yukarda anlatmaya anlatmaya çalışmıştık. Yukardaki örnekten hareket edecek olursak "Soğutma Grubu" nu ana grup olarak tanımlamak mantıklı olacaktır. 
Burada F10 tuşu ile veya   butonuna tıklayarak seçim yapabilsiniz. 
 
 
Açılan listeden mevcut ana gruplardan seçim yapabilir veya liste üzerinde
 Farenin sağ tuşu ile açılan listede Kayıt Ekle (Alt + E)  ile yeni bir ana grup ilave edebilmeniz mümkündür. 
 
  Kayıt Ekle ile karşımıza  yandaki gibi bir form açılacaktır. İlgili yerleri doldurarak Kayıt ediniz.
 
 
 
Alt Grup: Bu gruplama diğer gruplardan farklı olarak ana grup ile bağlantılı çalışmaktadır.  Yani tanımlanan her bir alt grubun mutlaka bir ana gruba bağlanması gerekmektedir. Yine yukarda stok kodunda verilen örnek ile anlatmaya çalışacak olursak "Buz Dolapları" grubu alt grup olarak tanımanabilir, fakat "Buz Dolapları" isimli alt grubu, "Soğut Grubu" isimli ana grubuna bağlanmalıdır. 
 
Listeden seçim yapmak için F10 tuşunu veya   butonunu kullanabilirsiniz.  Yine Alt Grup listesinde yeni bir kayıt eklemek için
 
 yandaki seçenekte de gösterildiği gibi İşlemler menüsünden "Kayıt Ekle" seçeneğini kullanabilirsiniz.
 
 
 
Üretici Kodu: Stoklarınızı üretici firmalarına göre ya da markalarına göre gruplamak için bu alanı kullanabilirsiniz. Tanımlanmış olan üreticileri seçmek için F10 tuşu veya   butonunu tıklayarak seçim yapabilsiniz.
 
 
 
Reyon Kodu: Depodaki stokların reyonlar(raflar) bazında gruplandırılması, başka bir deyiş ile hangi malın hangi rafta depolandığı bilgisini takip etmek için Reyonlar kullanılır. Bunun için öncelikle reyonların uygun bir şekilde kodlanması gerekmektedir.
 
Mesela deponuzda 4 ayrı raf olduğunu düşünelim. her bir raf için bir kod vermeliyiz. R1 - R2 - R3 - R4 gibi...
Her bir rafta 5 kat  bunu kodlarkende K1 - K2 - K3 - K4 - K5 ....
Her bir rafta da 5 ayrı bölme olduğunu düşünürsek, bunada (Sütun anlamında) S1 - S2 - S3 -  S4 - S5 şeklinde kodlanabilir.
 
Mesela X bir stokun  2. Rafın 3. katında ve 4 bölmesinde depolandığını düşünürsek. Bu ürün için tanımayacağımız Reyon Kodunun R2.K3.S4 Şeklinde olması ve stok kartında da bu reyonun seçilmesi gerekir. Bu sayede aranan stokun hangi rafta olduğunu bulmak çok daha kolay olacaktır. 
Tanımlanmış olan Reyonu seçmek için F10 tuşu veya   butonunu tıklayarak seçim yapabilsiniz. 
 
 
 
Ürün Sorumlusu: Bir ya da belli bir grup stokun alışından, satışından ve diğer bütün hareketlerinden sorumlu tutulan personelinizi seçebilirsiniz. Ürün sorumlusu tanımlamak için Finans Yönetimi - Tanımlar - Personel kartlarını kullanabilirsiniz. 
 
 
 
Tedarikçi Firma: Söz konusu ürünün temin edildiği firma (cari kart) tedarikçi bölümünden seçilebilir. Bu kısımda mevcut müşteri ve satıcıların tanımlandığı cari hesaplar listelenecektir. Tedarikçi seçiminda amaç yalnızca tedarikçi bazında gruplamak değildir. 
 
 Sipariş Önerisi Sistemiyle programın önceki işlemleri kontrol ederek bir sipariş önerisinde bulunması temel mantığı ile çalışan "Sipariş Önerisi" modülünün otomatik oluşturacağı siparişlerinde tedarikçisi yani siparişin carisi olarak "Tedarikçi Firma" yı kullanacaktır.  
 
 
 

2: Fiyatlar

Standart Fiyatlar
 
Tanımlamakta olduğunuz stok kartının birden fazla satış fiyatı olabilir. 5 tane satış fiyatına kadar standart fiyatlar sekmesindeki fiyatlar kullanılabilir. Daha fazla fiyat tanımlamak için Grup Bazında Fiyat Tablosu kullanılır. 

Satış Fiyatı 1 : Stok kartının 1. satış fiyatını bu alana yazabilirsiniz. Hemen yanındaki KDV Dahil ve KDV Hariç seçenekleri yazılan fiyatın KDV dahilmi yoksa hariçmi olduğunun belirlenmesi içindir.  

 

Not: İşlemlerde hangi fiyatın kullanılacağını Cari Kartındaki "Satış Fiyat Kodu" alanında seçilen fiyat kodu belirleyecektir. Hangi carinin fiyat kodu kaç seçilmiş ise alış yada satış işlemlerinde seçilen carinin fiyat koduna göre stok kartındaki ilgili fiyat gelecektir.

 

İndirim1 : Bu indirim ilgili stok kartına her şarta indirim uygulanması içindir. İndirim1 alanına oran olarak yazılan indirimi satış evraklarının tamamında ( satış teklifi, satış siparişi, satış irsaliyesi, satış fişi ve faturası evrakları) uygulayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken şudur; evrakta indirimin yazıldığı fiyat seçilmesi gerekir. Aksi halde indirim uygulanmayacaktır.

İndirim2 : İndirim1 alanı özelliklerinin tamamı burada da geçerlidir. Evraklara 2. indirim oranı olarak yansıyacaktır. 

 

Alış Fiyatı: Ürünün standart bir alış fiyatı var ise bu alana manuel olarak yazılabilmektedir. Bazı maliyet ve karlılık raporları isteğe bağlı olarak bu alandan sorugulatılabilmektedir. Bu alana ürünün stok alış fiyatının otomatik olarak sistem tarafından yazılmasını sağlayabilirsiniz.

 Bu işlem için Sistem Parametreleri - Fatura sekmesindeki  "Alışlarda Stok Fiyatını Güncelle" Parametresindeki Seçeneklerden "Alış Fiyatı 1 Net" seçilmelidir. Bu seçenek ile alış fiyatından varsa indirimler ve KDV düştükten sonra net alış maliyet fiyatı stok kartına aktarılacaktır. 

 

Diğer Seçeneklerden bazıları;

Alış Fiyatı 1 Brüt: KDV hariç brüt fiyat hesaplanmaktadır. Yani alış fiyatı üzerinden sadece KDV düştükten sonra kalan tutarın aktarılması. Burada varsa indirimler fiyattan düşülmeyecektir.

Alış Fiyatı 1 Net Kdv Dahil: Alış fiyatından iskontoyu düşüp KDV yi ekleyerek elde edilen KDV Dahil Net maliyet rakamına ulaşılacatır. 

 

Grup Bazında Fiyat Tablosu

Kullanmakta olduğunuz fiyatlar beşten fazla ise grup bazında fiyat tablosu kullanılmalıdır. Burada sınırsız fiyat tanımlayabilirsiniz. Tanımlayacağınız her bir yeni fiyat için; Stok ve Depo Yönetimi - Tanımlar - Stok Fiyat Gruplarından yeni bir fiyat eklenmelidir.  

 

3: Barkodlar

Barkod Tipi: Bu kısımda yazılan barkodun standardı belirlenmektedir. Burada 3 ayrı seçenek bulunmaktadır. Bunlardan ikisi Ean13 ve Ean8 dir. Bu iki barkodlama standardı dünya standartlarıdır. 13 karakterli ve 8 karaketerli rakamlardan oluşan barkodlama standartlarıdır ve kendi içlerinde bir hesaplama mantığı bulunmaktadır. Bunların dışındaki barkodlama standartları için Serbest kullanılmaktadır. 

 Ean13: EAN-13 sistemi UPC sisteminden türetilmiş bir barkod sistemidir

 

 Ean8: Bu Kod Ean8 e benzer fakat toplamda 8 karakterden oluşmaktadır. 

 Serbest: Ean-8 ve Ean-13 ün dışındaki barkod tanımlamalarınız için serbest seçeneğiniz kullanmalısınız. 

 

Barkod No: Ürünün üzerindeki barkodu bu alana yazabilir veya barkod okuyucu ile ürün barkodunu bu alana aktarabilirsiniz. Okuttuğunuz barkod 13 karakterden oluşuyor ise bir üstteki barkod tipi Ean 13 olarak seçilmeli, ürün üzerindeki barkod 8 karakterden oluşuyor ise Ean 8 seçilmeli; Bunların dışında bir barkod se Serbest seçilmiş olması gerekir.  

Burada bir istisnayıda anlatmak gerekir; Tanımlamakta olduğunuz ürün tartılı bir ürün ise ( yani teraziden tartılarak satılan bir ürün ise) Barkod tipi Ean 13 olmalı ve barkodu da 7 karakter olmalı. Çünkü teraziye gönderilen ürünün gramaj bilgisi Ean 13 standartlarında barkod içine yazılacaktır. 

 

    27 00001 00500 3

               Başlangıç    Ürün Kodu                           Gramaj Bilgisi                    Kontrol Dijiti Sabiti

 

          Stok barkodu tanımlanırken başlangıç sabiti ve ürün kodu stok barkodu olarak verilir. Bu sayede barkod numarası verirken sıradaki kodu takip etmekte daha kolay bir hale gelecektir. Yani tartılı ürünlerde ürün kodu ile barkodunun aynı yapılması tavsiye edilir. (Mesela; 2700001, 2700002 gibi.) 
 
Not: Diğer stoklarda da olduğu gibi yeni bir stok tanımlarken başlangıç değerini verdikten sonra F3 tuşu ile sıradaki kodu otomatik vermesini sağlayabilirsiniz. Mesela; "27" yazdıktan sonra F3 e basarak sıradaki numarayı verebilirsiniz. 
 
 
Terazi işleyişi: Terazilerle haberleşme modülünde tartılı ürünlerin barkodları text dosya haline getirilir ve terazi programına gönderilir. Gönderilen text dosya içerisinden ürün kodu, ürün adı, fiyatı, başlangıç sabiti, barkodu gibi bilgiler bulunmaktadır. Terazi üzerinde ürün tartılır ve barkodu basılır. Bizim göndermiş olduğumuz 7 karakterli ürün barkodunun sonuna terazi gramaj bilgisinide ekleyerek etiketi basar. Bundan sonra ürün satış ekranında okutulduğu zaman barkodun son 5 rakamından gramaj bilgisine bakacak, stok kartından fiyatına bakacak ve satış işlemini gerçekleştirecektir.
 
 
Barkod Oluştur: Otomatik barkod oluşturmak için kullanılır. Yukarda belirlenen barkod tipine göre sistem tarafından bir barkod üretilmesi işlemini yapar. Otomatik barkod oluştururken başlangıç değerlerini yani ülke kodu ve firma kodunu standart olarak getirmek mümkün. Bunun için Sistem yönetimi - Parametreler - Ticari Parametreler de Stok sekmesinde "Firma Barkod Kodu" seçeneği bölümünden belirlemek mümkündür.  
 
Birim: Tanımlanan barkodun hangi birim cinsine ait olduğunu bu kısımdan belirlemek gerekiyor. Burada seçilen barkodun kat sayısı 1:Genel Bilgiler sayfasındaki birimler olacaktır. Dolayısı ile seçilen birimin katsayısı otomatik "Katsayı" alanına gelecektir. Ayrıca işlemlerde de bu birim miktarı kadar işlem yapacaktır.
 
Mesala; 1 kolide 20 adet olacak şekilde tanımlama yapıldığını varsayarak koli barkodu okutulduğunda 20 Adet işlem yapacaktır. 
 
Katsayı: Birim çevirimleri için katsayı alanı kullanılmaktadır. yukardaki örnekte de olduğu gibi KOLİ içi adet 20 olduğu düşünülürse katsayı 20 alanı 20 değerini otomatik alacaktır. 
 
Bölen: Bu alan el terminalli sistemlerde tartım bilgisinde bölen olarak kullanılmaktadır. Okunan tartım bilgisini bu alandaki değere bölerek okuyacaktır. Farklı ürün gruplarında farklı değerler alabilir.
 
Mesela; Yukardaki tartılı barkodda yani "270001005003"  barkodunda el terminali gramaj bilgisini olarak 500 KG olarak okuyacaktır. 
              Bölene 10 yazıldığında gramaj bilgisi 50 Kg
              Bölene 100 yazıldığında gramaj bilgisi 5 Kg
              Bölene 1000 yazıldığında gramaj bilgisi 0,500 Kg olarak okuyacak ve işlem yapacaktır. 
 
Terazide Adetli Okunsun: Bu parametre terazi üzerinde işlem gören ama adetli satılan ürünlerle ilgilidir.  Mesela; marul, maydonoz gibi. teraziden etiketlenerek satılır ama adetli işlem görmektedir. Bu şekilde çalışan ürünlerde işaretlenmelidir. 
 
Barkod Cinsi: Bu seçenek renk ve beden detaylı takip edilen ürünleri barkodlamak için kullanılır. Daha detaylı bilgi için Renk Beden bölümünü inceleyiniz.
Renk Kodu:  Bu seçenek renk ve beden detaylı takip edilen ürünleri barkodlamak için kullanılır. Daha detaylı bilgi için Renk Beden bölümünü inceleyiniz.
Beden Kodu:  Bu seçenek renk ve beden detaylı takip edilen ürünleri barkodlamak için kullanılır. Daha detaylı bilgi için Renk Beden bölümünü inceleyiniz.
 
Açıklama: Barkod ile alakalı bir açıklama girmek için kullanılabilir. 
 

4: İstatistik Girişi

Depo Bazında Stok Seviyeleri Girişi

Tanımlamakta olduğunuz stok kartı ile ilgili Minimum, Sipariş ve/veya Hedef seviye girişleri bu sekmeden yapılmaktadır. Buraya girilen değerlere göre işlem anında program uyarabilir veya işlemi durdurabilmektedir. 

 

Belirlenen minimum miktarın altına düştüğünde programın nasıl hareket edeceğini belirleyen parametre 

   
 
Stok sekmesinde ilgili parametreleri ayarlayabilsiniz. 
  Bu parametreler stok kartında stok seviyesi belirlenmiş ise çalışacaktır. Seviye girilmemiş kayıtlarda işlem yapmayacaktır. 
 
 
 
 
 
Depo Bazında Mevcut Stok Durumları
 
Bu bölümdeki bilgiler program tarafından otomatik olarak gelecektir. Hareket girişi oldukça depo bazında stoğun durumu görünecektir. 
 
 
 
 

5: Diğer Bilgiler 

İzleme Şekli: Seri Numarası bazında veya Renk Beden detaylı takip edilmesi gereken bir stok kartı ise ilgili seçeneğin belirlenmiş olması gerekir. Seri No ve Renk Beden detayları için lütfen ilgili menüleri inceleyin.

Garanti Süresi (Gün) : Ürünlerinizin garanti sürelerini bu bölüme yazarak cihazın garanti takibini yapabilirsiniz. Garanti süresi seri no ile birlikte çalışan bir özelliktir. Bu seçeneği kullanmak için seri no özelliği aktif edilmeli. Garanti süresi satış tarihi itibari ile otomatik olarak takip edilmektedir. 

 "Seri No Listesi" bu menüden serino sorgulabilir ve ilgili stoğun garanti ve diğer işlemlerini sorgulayabilirsiniz. 
 
 
 
 
Kullanım Ömrü (Gün) : Sattığınız ürünlerin kullanım ömrünü takip etmek istiyorsanız, yani kullanım ömrü sona erdiğinde bunu müşterinize bildirmek yada yenisini göndermek istiyorsanız bu özelliği kullanabilirisiniz.
Program Stokun satış tarihini baz alarak kullanım ömrü (Gün) kadar gün ilave eder ve bu hatırlatmayı Yönetim ekranında raporlar. Yönetim ekranında bu hatırlatmaları günlük, haftalık, aylık yada yıllık görebilirsiniz.
 
 
Kar Oranı : Stok kartları bazında kar oranı girerek maliyet fiyatı üzerinden satış fiyatlarını otomatik hesaplatmak gibi bir takım fonksiyonlar için kullanılabilir.  Bununla ilgili aşağıda kısa bir video bulunmaktadır. 
 
Örnek videomuz;    
 
 
Prim Katsayısı: Plasiyer prim raporlarını ilgilendiren bu seçenek ile; ürün bazında plasiyere tanımlanan primin katsayısı belirlenebilir. Normal şartlarda prim parametrelerinde belirlenen şartlarda prim tutarı hesaplanır fakat burada katsayı belirlenmiş ise sadece belirlenen stoklarda o oranda prim tutarı artacaktır. 
 
 
Perakende Satışta Miktar Tutardan Hesaplansın: Normal şartlarda stok okutma sayısı kadar stok miktarı belirlenirken bu seçenek sayesinde ürünü seçtikten veya okuttuktan sonra tutar girilmesi için bir pencere ekrana gelir. 
 
  Yandaki açılan pencerede toplam tutarı yazarak Miktarın Otomatik Hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.
 
 Örnek videomuzu izleyebilirsiniz.
 
 
Renk Grubu : Stok kartını daha önce tanımlanmış olan renk grubuna bağlamak için kullanılır. Seçilen renk grubundaki tüm renk seçenekleri bu stok kartı ile ilgili işlemlerde gelecektir. 
 
Beden Grubu : Stok kartını daha önce tanımlanmış olan beden grubuna bağlamak için kullanılır. Seçilen beden grubundaki tüm renk seçenekleri bu stok kartı ile ilgili işlemlerde gelecektir. 
 
Renk / Beden Seç : Renk ve Beden Grubunu otomatik seçmek için kullanılan bir özelliktir. Bu butonu tıkladığınızda tanımlı olan tüm renk ve beden kayıtları karşınıza gelecektir. 
 
    Farklı gruplar tanımlanmış olsada burada tüm renk ve beden detayları görünecektir. İlgili stok kartında hangi renk ve bedenler kullanılacaksa seçebilir ve üst kısımda ki renk ve beden gruplarının otomatik oluşmasını sağlayabilirsiniz. 
 
 

6: Diğer Maliyet ve Vergiler

ÖTV Uygulaması : Özel Tüketim Vergisi var ise ürünlerinizin alış veya satışında uygulama şekline göre uygun olan seçeneği seçiniz. 

Tevkifat Uygulaması : Tevkifat kesintisi uygulamak için ilgili seçeneği kullanabilirsiniz. Burada işletmeniz hangi kapsama giriyor ise seçebilir veya Tevkifat tanımlarından çarpan, bölen sayılarını değiştirebilirsiniz.

 

       

 

 

7: Özel Kodlar

Özel Tanımlar : Özel Tanımların özel kodlardan farkı tanımlanabilir bir yapıya sahip olmasıdır.  F10 yardımıyla tanımlanmış olan kayıtların seçerek ürünleri gruplamak mümkün. 

  Sistem Yönetiminden - Kurulum İşlemleri - Genel Tanımlar - Özel Tanımlar dan yeni tanımlar ekleyerek kullanmak mümkün. 

Özel Kodlar : 4 farklı Özel kod  ve her birinde 30 karaktere kadar giriş yapmak mümkün. Özel yazılım entegrasyonu veya daha farklı özel işlerde bu alanlar daha fazla kullanılmaktadır. 

 

Açıklamalar: 4 farklı açıklama alanı ve her biri 100 karakter girişe müsade etmektedir. Stok kartlarına özel girilmesi gerek açıklamaları yazmakta kullanılmaktadır. 

 

10: Web

Web'de Yayınla : Bilnex E-Ticaret (B2B, B2C) çözümlerini kullanan müşterilerimizin ürünlerin webde yayınlanması, yayınlanan ürünlerle ilgili bir takım özelliklerin düzenlenmesi işlemleri bu sekmeden yapılmaktadır. 

 

 

 

Not:

FG-1200 Fiyat Gör Cihazı için sql sorgusu

Create view Perkon_FiyatGor AS

SELECT STOK_BARKOD.BARKODNO AS barkod, STOK.ADI AS isim,
CAST (STOK.FIYAT1 as decimal (8,2)) AS fiyat, STOK.DTURU1 AS doviz
FROM STOK,STOK_BARKOD
where STOK.KODU=STOK_BARKOD.STOK

#Stok#Kartları
Bu sayfa son olarak 23.8.2019 tarihinde ve 15:53 saatinde Hasan ÖZKAVAKLI isimli kullanıcı tarafından güncellenmiştir.