Bilnex Help - Online Yardım Sistemi

Stok ve Depo Yönetimi
Tanımlar
Stok Kartları
Özet Stok Kartı
Depo Kartları
Stok Fiyat Tabloları
Stok Fiyat Grupları
Stok Ana Grup Tanımları
Stok Alt Grup Tanımları
Stok Muhasebe Kodları
Stok Birim Tanımları
Stok Üretici Tanımları
Reyon Tanımları
Stok Sezon Tanımları
Stok Özel Maliyet Tanımları
Stok Gruplarından Otomatik Kod Tanımları
Cari Bazında Stok Kod Tanımları
Renk - Beden
Renk Tanımları
Beden Tanımları
Renk Grubu Tanımları
Beden Grubu Tanımları
İşlemler
Ayarlar
Stok Fişleri
Depo Sevk Fişleri
Depo Sevk Çıkış Fişi
Depo Sevk Giriş Fişi
Fiyat Değişikliği
Fiyat Değişikliği Fişi
Toplu Stok Fiyat Değişikliği
Hızlı Stok Fiyat Değişikliği
Sayım İşlemleri
Sayıma Hazırlık Raporu
Sayım Fişleri
Sayım Fişleri Birleştirme
Sayım Sonuçları Kesinleştirme
Sayım Fark Raporu
Stok Etiketi
Stok Etiket Basımı
Seri No Listesi
Terazi İşlemleri
Terazi Tanımları
Terazilere Bilgi Gönderimi
Raporlar
Stok Kartları Listesi
Stok Barkod Listesi
Stok Kart Fiyat Listesi
Barkod Tanımlanmamış Stoklar
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Listesi (Detaylı)
Stok Eldeki Değer Raporu
Stok Hareket Raporu
Stok Miktar Durum Raporu
Stok Miktar Durum Raporu (Depo Detaylı)
Eksiye Düşen Stoklar Raporu
Stok Miktar Durum Raporu Tarih Gruplu
Stok Fişleri Listesi
Detaylı Stok Fişleri Listesi
Fiyat Bazında Miktarsal Satış Raporu
Fiyat Bazında Miktarsal Alış Raporu
Envanter Raporları
Stok Envanter (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Stok Envanter(FIFO Yöntemi)
Stok Envanter(Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Stok Envanter (Son Alış Fiyatı)
Stok Envanter (Son Satış Fiyatı)
Ana Grup Envanter Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Ana Grup Envanter Raporu (FIFO Yöntemi)
Ana Grup Envanter Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Ana Grup Envanter Raporu (Son Alış Fiyatı)
Ana Grup Envanter Raporu (Son Satış Fiyatı)
Stok Analiz Raporları
Stok Satınalma Analizi (Miktarına Göre)
Stok Satınalma Analizi (Tutarına Göre)
Stok Satış Analizi (Miktarına Göre)
Stok Satış Analizi (Tutarına Göre)
Hareket Görmeyen Stoklar
Maliyet ve Karlılık Raporları
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (FIFO Yöntemi)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Alış Fiyatı)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Satış Fiyatı)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (FIFO Yöntemi)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Alış Fiyatı)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Satış Fiyatı)
Sayım Raporları
Sayıma Hazırlık Raporu
Sayım Fark Raporu
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (FIFO Yöntemi)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Son Satış Fiyatı)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Son Alış Fiyatı)
Cihaz Satış Raporu
Cihaz Satış Durum Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Servis
Toplu Barkod Oluşturma
Toplu Barkod Silme
Seri No Kayıtlarının Düzenlenmesi
Masrafların Stok Maliyetine Dağıtımı
Satınalma ve Talep
Tanımlar
Masraf Kartları
İthalat Kartları
İthalat Masraf Grupları
İşlemler
Satınalma Faturaları.
Satınalma Faturaları
Satınalma Faturaları Kalemleri
Satınalma Fişleri
Satınalma İrsaliyeleri
Satınalma Siparişleri
Satınalma Siparişleri
Satınalma Siparişleri Kapama / Onaylama
Sipariş Önerisi
Satın Alma Sipariş İzleme
Satınalma Sözleşmeleri
Satınalma Teklifleri
Satınalma İstekleri
İthalat Faturaları
İthalat Masraf Faturaları
İthalat Masraf Virmanları
Satınalma Serbest Meslek Makbuzu
Müstahsil
Müstahsil Makbuzu
Ürün Alım Girişleri
Toplu Müstahsil Makbuzu Oluşturma
Raporlar
Cari Bazında Stok Satınalma Raporu
Stok Bazında Cari Satınalma Raporu
Aylık Cari Satınalma Ciro Raporu
Satınalma Ödeme Raporu
Aylık Miktarsal Stok Satınalma Raporu
Fatura
Satınalma Faturaları Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Fatura Raporu
Cari Gruplu Satınalma Faturaları Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Fatura Analizi
İndirilecek Kdv Raporu
Fatura Kdv Durum Raporu
E-Fatura Satınalma Listesi
İrsaliye
Satınalma İrsaliyeleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma İrsaliye Raporu
Cari Gruplu Satınalma İrsaliyeleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma İrsaliye Analizi
Faturalaşmamış Satınalma İrsaliyeleri
Hareket Detaylı Faturalaşmamış Satınalma İrsaliyeleri
Sipariş
Satınalma Siparişleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Sipariş Raporu
Cari Gruplu Satınalma Siparişleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Sipariş Analizi
Tamamlanmayan Satınalma Siparişleri Raporu
Stok Sipariş Seviye Raporu
Teklif
Satınalma Teklifleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Teklif Raporu
Cari Gruplu Satınalma Teklifleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Teklif Analizi
Satın Alma İstekleri
Satınalma İstekleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma İstekleri Raporu
Masraf
Masraf Bakiye Durum Raporu
Masraf Hesap Ekstresi
Serbest Meslek Makbuzları Listesi
Müstahsil
Müstahsil Makbuzları Listesi
Stok Bazında Müstahsil Makbuzları Listesi
Cari Bazında Müstahsil Makbuzları Listesi
Müstahsil Kesintileri Listesi
Müstahsil Hizmet Fişleri
Müstahsil Emanet Raporu
Cari Bazında Emanet Raporu
Stok Bazında Emanet Raporu
Emanet Depo Durum Raporu
Emanet Genel Depo Durum Raporu
Cari Bazında Emanet Durum Raporu
Servis
İrsaliyelerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
Siparişlerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
Satış ve Pazarlama
Tanımlar
Hizmet Kartları
Teslim Şekilleri
CRM
Görüşmeler
Görüşme Kartları
Görüşme Aşamaları
Toplu Evrak Oluşturma Değerleri
İşlemler
Satış Faturaları.
Satış Faturaları
Satış Fatura Kalemleri
Hızlı Satış Faturası
Satış Fişleri
Satış İrsaliyeleri
Satış Siparişleri
Satış Siparişleri
Satış Siparişleri İzleme
Satış Siparişleri İzleme
Satış Siparişleri İzleme
Paketleme ve Sevkiyat
Satış Siparişleri Kapama / Onaylama
Satış Siparişleri İzleme
Paketleme ve Sevkiyat
Satış Sözleşmeleri
Satış Teklifleri
Satış Serbest Meslek Makbuzu
Rota Planlama
Rota Planlama Sihirbazı
Rota Adres Sıralama
Raporlar
Cari Bazında Stok Satış Raporu
Stok Bazında Cari Satış Raporu
Aylık Cari Satış Ciro Raporu
Satış Tahsilat Raporu
Fatura
Satış Faturaları Raporu
Hareket Detaylı Satış Fatura Raporu
Cari Gruplu Satış Faturaları Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Fatura Analizi
E-Fatura Satış Listesi
İrsaliye
Satış İrsaliyeleri Raporu
Hareket Detaylı Satış İrsaliye Raporu
Cari Gruplu Satış İrsaliyeleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış İrsaliye Analizi
Faturalaşmamış Satış İrsaliyeleri
Hareket Detaylı Faturalaşmamış Satış İrsaliyeleri
Sipariş
Satış Siparişleri Raporu
Hareket Detaylı Satış Sipariş Raporu
Cari Gruplu Satış Siparişleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Sipariş Analizi
Tamamlanmayan Satış Siparişleri Raporu
Teklif
Satış Teklifleri Raporu
Hareket Detaylı Satış Teklif Raporu
Cari Gruplu Satış Teklifleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Teklif Analizi
Hizmet
Hizmet Bakiye Durum Raporu
Hizmet Hesap Ekstresi
Rota Takip
Plasiyer Rota Planı
Pasiyer Raporları
Detaylı Plasiyer Satış Prim Raporu
Tarih Bazında Plasiyer Satış Prim Raporu
Servis
Satın Alma ve Satış Sözleşmesi İşlemleri
Sipariş Onaylama İşlemleri
Teklif Onaylama İşlemleri
Siparişlerin Faturaya Aktarımı
Toplu Evrak Oluşturma
Excelden Serbest Meslek Makbuzu Alımı
İrsaliyelerden Toplu Satış Faturası Oluştur
Siparişlerden Toplu Satış Faturası Oluştur
Finans Yönetimi
Tanımlar
Cari Kartları
Kasa Kartları
Banka Kartları
Personel Kartları
Bölge Tanımları
Sektör Tanımları
Cari Gruplarından Otomatik Kod Tanımları
İşlemler
Tahsil / Ödeme Makbuzları
Cari Dekontları
Kasa İşlem Fişleri
Banka İşlem Fişleri
Kredi Kartı
Bloke Kredi Kartlarının Tahsilatı
Kredi Kartı Tanımları
Kredi Kartı Komisyon Tanımları
Kredi Kartı Sözleşmeleri
Kredi Kartı Açılış Fişleri
Çek - Senet
Çek Kartları
Çek Giriş Bordrosu
Çek Çıkış Bordrosu
Çek İşlem Bordrosu
Çek Defteri
Senet Kartları
Senet Giriş Bordrosu
Senet Çıkış Bordrosu
Senet İşlem Bordrosu
Personel İşlemleri
Personel Ücret Tahakkuk İşlemleri
Personel Prim Tahakkuk İşlemleri
Personel Puantaj
Cari Hareket Kapama
Raporlar
Cari
Cari Bakiye Durum Raporu
Borçlu Cari Hesaplar
Alacaklı Cari Hesaplar
Cari Hesap Ekstresi
Stok Detaylı Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Yaşlandırma Raporu (Borçlu Hesaplar)
Cari Hesap Yaşlandırma Raporu (Alacaklı Cariler)
Yapılacak Tahsilatlar Raporu
Yapılacak Ödemeler Raporu
Cari Gruplu Fatura Toplamları Raporu
Cari BaBs Kontrol Raporu
Cari Tahsilat Ödeme Evrakları Raporu
Hareket Detaylı Cari Tahsilat Ödeme Evrakları Raporu
Cari Dekontları Raporu
Hareket Detaylı Cari Dekontları Raporu
Cari Fihristi
Cari Mutabakat Raporu
BaBs Mutabakat Raporu
Kapsamlı Hesap Ekstresi
Stok Detaylı Cari Hesap Ekstresi Dövizli
Hesap Durum Raporu
Cari Etiket Basımı
Personel
Personel Bakiye Durum Raporu
Personel Hesap Ekstresi
Kasa
Kasa Bakiye Durum Raporu
Kasa Hesap Ekstresi
Kasa Defteri
Banka
Banka Bakiye Durum Raporu
Banka Hesap Ekstresi
Bloke Kredi Kartları Raporu
Detaylı Bloke Kredi Kartları Raporu
Aylara Göre Bloke Kredi Kartları Raporu
Çek - Senet
Çek Durum Raporu
Çek Hareket Raporu
Bankadaki Çekler Raporu
Senet Durum Raporu
Senet Hareket Raporu
Bankadaki Senetler Raporu
Çek-Senet Durum Raporu
Çek / Senet Evrakları Listesi
Servis
Üretim ve Planlama
Tanımlar
Mamul ve Yarı Mamul Kartları
Takım Kartları
Üretim Vardiyaları
Reçete Tanımları
İşlemler
Seri Üretim Fişleri
Toplu Üretim Fişleri
Stok Üretim Fişleri
Raporlar
Tarih Bazında Üretim Listesi
Ürün Bazında Üretim Listesi
Detaylı Üretim Raporu
Reçete Listesi
Servis
Masrafları Üretim Maliyetlerine Dağıt
Reçete Miktarına Göre Otomatik Üretim
Perakende Yönetimi
Tanımlar
Poskasa Tanımları
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Tanımları
Promosyon Tanımları
POS Ödeme Tipleri
POS Aktarım Parametreleri
Terazi Tanımları
Perakende Satış Noktası Tanımları
Perakende Satış Parametreleri
Miktar Bazında Stok fiyat Tanımları
İşlemler
Perakende Satış
Perakende Satış Fişleri
Çalışma Periyodu Başlat / Bitir
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz İşlemleri
Hugin Alpha Yazarkasa
Satışları Al
Stok Bilgileri Gönderimi
Stok Fiyat Değişikliği Gönderimi
Departman ve KDV Bilgileri Gönderimi
Fiş Başlık Bilgileri (Logo) Gönderimi
Bağlantı Ayarları
Sharp Yazarkasa
EAN ve PLU Satışlarını Al
EAN ve PLU Bilgileri Gönderimi
EAN Fiyat Değişikliği Gönderimi
Departman Bilgileri Gönderimi
Mesaj Gönderimi
Poskasa Kayıt Gönderimi
Poskasa Satış Aktarımı
IBM Pos
Satışların Alınması
Stokların Gönderimi
Genel Ayarlar
Hugin Pos
Satışların Alınması (Hugin Pos)
Stokların Gönderimi (Hugin Pos)
Cari Hesap Gönderimi (Hugin Pos)
Genel Ayarlar (Hugin Pos)
Hugin Pos Satış Raporları
Escort Espos
Satışların Alınması (Espos)
Stokların Gönderimi (Espos)
Genel Ayarlar (Espos)
İnter Pos
Satışların Alınması (İnter Pos)
Stokların Gönderimi (İnter Pos)
Genel Ayarlar (İnter Pos)
Terazilere Bilgi Gönderimi
Cari Etiket Basımı.
Puan İşlemleri
Puan Tanımları
Müşteri Puan Durumu
Raporlar
Özet Satış Raporu
Detaylı Satış Raporu
Ana Grup Satış Raporu
Miktar Bazında Günlük Stok Satış Raporu
Plasiyer Bazında Satış Raporu
Plasiyer Bazında Detaylı Satış Raporu
Plasiyer Bazında Satış Prim Raporu
Kasiyer Bazında Satış Raporu
Ödeme Tipi Bazında Satış Raporu
Perakende Satış Kasa Durumu
Ödeme Detaylı Stok Satış Raporu
Döviz Detaylı Günlük Satış Raporu
İptal Satışlar Raporu
İade Alınan Ürünler Raporu
Bedelsiz Satılan Ürünler Raporu
Cari Bazında Satış Raporu
Perakende Satış Maliyet Raporu
En Çok Satılan Ürünler Raporu
Perakende Satış Ürün Detaylı Maliyet Raporu
Şube Detaylı Perakende Satış Raporu
Servis
Perakende Satışların Silinmesi
Genel Muhasebe
Tanımlar
Muhasebe Hesap Planı
Yansıtma Hesaplarının Tanıtılması
Genel Muhasebe Parametreleri
KDV Parametreleri
İşlemler
Muhasebe Fişleri
Dövizli Muhasebe Fişleri
Beyannameler
Ba - Bs Formları
KDV Anlık Durum Raporu
E-Defter
E-Defter Gönderimi
E-Defter Sorgula
E-Defter Parametreleri
E-Defter Export (EDM)
Raporlar
Mizan
Hesap Muavini
Muhasebe Entegrasyonu Kontrol Raporu
Gelir - Gider Tablosu Önceki Dönem Bakiyeleri
Yevmiye Defteri
Büyük Defter
Fiş Dökümü
Bilanço
Gelir Tablosu
Entegrasyon
Toplu Muhasebeleştirme
Muhasebe Entegrasyon Parametreleri
Muhasebe Entegrasyonu
Muhasebe Entegrasyon Fişi Tipleri
Evrak Muhasebe Entegrasyon Tipleri
Servis
Yevmiye Numarası Düzenleme
Muhasebe Fişleri Kuruş Yuvarlama Servisi
Hesap Tipi Düzenleme
Hesap Hareketleri Aktarımı
Diğer Programlara Bilgi Gönderimi
Muhasebe Fişleri Bağlı Evrak Bilgilerin Güncellenmesi
Proje Yönetimi
Tanımlar
Proje Tanımları
İşlemler
Proje Fişleri
Projeye Hizmet Çıkış Fişleri
Proje Maliyetlendirme
Personel Puantaj
Raporlar
Proje Analizi
Rapor Kütüphanesi
Genel Durum Raporu
Kayıt Kontrol Raporu
Yönetici Konsolu
Rapor Küpü
Yeni Rapor Oluştur
Özet Perakende Satış Küpü
Detaylı Perakende Satış Küpü
Döküman Yönetimi
Dökümanlar
Tanımlar
Dolap Tanımları
Klasör Tanımları
Belge Türü Tanımları
Bölüm Tanımları
Ana Lokasyon Tanımları
Alt Lokasyon Tanımları
Ayarlar
Yetkilendirme
E-Belge
E-Fatura
E-Fatura Gönderimi
Gönderilen E-Faturalar
Gelen E-Faturalar
E-Fatura Parametreleri
E-Fatura Carilerini Güncelle
E-İrsaliye
E-İrsaliye Gönderimi
Gönderilen E-İrsaliyeler
Gelen E-İrsaliyeler
E-İrsaliye Parametreleri
E-İrsaliye Carilerini Güncelle
E-Müstahsil Makbuzu
E-Müstahsil Makbuzu Gönderimi
Servis
E-Fatura Log
Sistem Yönetimi
Kurulum İşlemleri
Şirket Kurulumu
Kurulum Sihirbazı
Veri Tabanı Tanımları
Firma Tanımları
Şube Tanımları
Kullanıcı İşlemleri
Kullanıcı Yetkilendirme
Sipariş Onayı Yetkilendirme
Kullanıcı Tanımları
Kullanıcı Grup Tanımları
Sistemdeki Kullanıcılar
Parametreler
Ticari Parametreler
Hızlı Satış Faturası Parametreleri
Evrak Seri Tanımları
Pos KDV Departmanları
Veri Transferi Tanımları
Zorunlu Alan Tanımları
Genel Tanımlar
Döviz Tanımları
Proje Tanımları
Departman Kartları
Özel Tanımlar
Hesap Grup Tanımlamaları
Fihrist
Banka ve Şubeler
İller
İlçeler
Ülkeler
Vergi Daireleri
Kesinti Oranları
KDV Tanımları
Özel Matrah Tanımları
Kdv İstisna Tanımları
Tevkifat Tanımları
Genel Tanımların Yüklenmesi
Ülke - Sehir - İlçe
Tüm Raporları Varsayılana Dönüştür
Araçlar
Bilnex Message Box
Ortalama Vade Hesaplama Aracı
Ajanda
Finans Ajandası
Rapor Tasarım
Uzaktan Yardım
Yönetici Ekranı
Sql Profiller
Excelden Kart Aktarımı
Fihrist
Evrak Kilitleme Servisi
Evrak Entegrasyonlarının Yeniden Düzenlenmesi
Tablo İndex ve Statics Bakımı
Versiyon Yenileme
Kod Değiştirme İşlemleri
Kod Birleştirme İşlemleri
Veri Tabanı Devir İşlemleri
Sms Gönderimi
Online İşlemler
Online Lisans
Bayi Paneli
Hata / İstek Bildirimi
Bilnex Forum
Yedekleme
Veritabanı Yedekleme
Bilnex Backup Service
Mobilnex Veri Aktarımı
Lisanslama
Sektörel Çözümler Entegrasyon İşlemleri
Matbaa Bilgi Formu
RestoPos Aktarım
Döviz Kurları
Sisteme Yeniden Giriş
Kullanıcı Şifresini Değiştir
Nasıl Yapılır
Cihaz Seri Numarası Takibi
Proje Yönetimi Takibi
Müşteri Kredi Kartları Takibi
BlueBird Pidion MT360E Yeni Nesil Ökc Entegrasyonu
Ingenico Ide 280 Ökc Entegrasyonu
Depo Şişe Takibi
Etiketlere "Yerli Üretim" Logosu Ekleme
Profilo S900 ECR ÖKC Entegrasyonu
Ürün Takip Sistemi (Üts)
MoBilnex - El Terminali
Mobilnex Yardım
Nasıl Yapılır
Cihaz Ayarları
Motorola
Intermec
M3 Black
Soru & Cevap
E-Çözümler
Bilnex E-Ticaret
Ayarlar
Sms Ayarları
e-Bilnex Portal

Çek Çıkış Bordrosu

         Çek Çıkış Bordrosu
            Herhangi bir şekilde çekin işletmeden çıkışı söz konusu olduğunda çek çıkış bordrosu kullanılır. Satıcı cari hesaba cirolanan müşteri çekleri, verilen firma çekleri, Avukata gönderilen çekler, Bankaya takasa yada teminate gönderilen çekler Çek Çıkış Bordrosu ile yapılacak işlemlere örnek verilebilir.
 
 
graphic
 
            Diğer bütün formlarımızda olduğu gibi Çek Çıkış Bordrosunda da ilk açılan listede daha önce verilen çekler listelenecektir. Yeni bir Çek Çıkışı yapmak için Ekle ( ALT + E ) butonunu tıklayınız.
 
            Çek Çıkış Bordrosunda hem müşteri çeklerinin cirolanması hem de satıcı cari hesaplara verilen firma çekleri kayıt edilmektedir. Birincisinde yani müşteri çeklerinin cirolanmasında; mevcut çekler arasında seçim yapmak için F4 tuşu yada graphic butonu kullanılırken, ikinci işlem yani şirket çekimizi verirken F6 tuşu yada graphic butonu kullanılmaktadır. Sırası ile her ikiside aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.
 
Çek Çıkış Bordrosunda Müşteri Çeki - F5 kullanılamayacağından bu seçenek pasif bir halde görünmektedir.
 
graphic
 
            İşlem Tipi: Bu seçenek ile Çek Çıkış işleminin türü belirlenmektedir. İşlem tipi alanı sonraki aşamalar için ve hesapların doğru entegrasyonu için oldukça önemlidir. Yapılmakta olan çek çıkış işleminin türüne göre uygun olanı seçiniz.
 
graphic
 
Cari Hesaba: Cari hesaba veya personele "Müşteri Çeki" yada "Kendi Çekimizi" verdiğimiz durumlarda kullanılacak olan seçenektir.
 
Cari Hesaba İade: Daha önce alınan bir çekin yada herhangi bir şekilde portföye girişi yapılan bir müşteri çekinin karşı cari hesaba iade edilmesi durumunda kullanılır.
 
Cari Hesaba Karşılıksız İade: Cari hesaba iade seçeneği ile aynı mantık ile çalışmaktadır. Farkı çekin karşılıksız çıkması durumunda iade söz konusu olmuş ise bu seçenek kullanılır.
 
Avukata: Portföydeki bir çekin vadesi gelmiş ve tahsil edilememiş ise avukata gönderilmesi durumunda kullanılacak olan seçenektir. Avukat için bir cari hesap tanımlanmalı ve avukata gönderilecek çekin son durumu Karşılıksız-Portföy olması gerekmektedir. Yani çekin avukata gönderilmesi için karşılıksız işlemi görmesi gerekir.
 
Banka Tahsile: Portföydeki çekin bankaya takasa gönderilmesi işlemi için kullanılır. Bildiğiniz gibi takasa çek gönderilmesi işlemi şudur; işletmenin elindeki ( yani portföyündeki ) çekleri vadesi geldiğinde tahsil etmesi için bankaya göndermesi işlemidir. Banka vadesi geldiğinde çekleri tahsil eder, işlemle ilgili komisyonunu kestikten sonra işletmenin mevduat hesabına yatırır.
 
Banka Teminata:  Portföydeki çekin teminat için bankaya gönderilmesi işlemi için kullanılır. Teminat takastan farklı olarak kredi kullanımı yada başka bir işlem için teminat yerine verilen çekleri ifade etmektedir.
 
            Seri / Sıra : Evrak seri ve sıra numarası girilir. Kullanılmakta olan matbu bir evrak var ise üzerindeki numaralar kullanılabilir.
 
            Tarih: Çek Çıkış işleminin gerçekleştiği tarih yazılır.
 
            Açıklama: Girişini yapmakta olduğunuz Çek Çıkış işlemine özel bir açıklama yazabilirsiniz.
 
            Hesap Cinsi: Hesap cinsi İşlem Tipi alanında yapılan seçime göre otomatik olarak değer almaktadır. Mesela; "Cari Hesaba" seçilmiş ise "Cari" ve "Personel" değerleri gelecektir. Bu değerlerden cariye ve personele çek çıkışı yapılabileceğini anlıyoruz. Yine bu alanda "Banka Tahsile" seçilmiş ise sadece "Banka" değerini göreceksiniz. 
 
            Hesap Kodu: İşlem yapılmak istenen Cari, Personel, Banka gibi kartları kodundan seçmek için kullanılır. Seçim için F10 tuşu ya da alanın yanındaki küçük buton kullanılır.
 
            Hesap Adı: İşlem yapılmak istenen Cari, Personel, Banka gibi kartları adını yazarak seçmek için kullanılır. Seçim için aradığınız hesap adının birkaç harfini yazdığınızda otomatik seçecektir. Ya da F10 tuşu ile listeden seçim yapabilirsiniz.
 
            Döviz Cinsi: Hesap kodu yada adından seçilen kartın döviz cinsi otomatik döviz cinsi alanına gelecektir ve müdahale edilmesi söz konusu değildir.
 
            Döviz Kuru: Döviz cinsinde seçilen dövizin kuru otomatik gelecektir. Döviz kuru evraka özel değiştirilebilir. Döviz Cinsi TL ise Döviz Kuru 1,00 olmalı bu alana 1,00 dışında bir rakam yazılmamalı, aksi halde raporlarda tutarsızlık olacaktır. 
 
            Proje : Bütün evraklarda olduğu gibi Çek Çıkış Bordrosunda da standart olarak proje girişi yapılabilmektedir. Çek Çıkış evraklarını gruplamak ve bu detayda raporlar alabilmek için kullanılabilir.
 
            Departman: Departaman bazında evrak girişi yapıyorsanız. F10 tuşunu kullanarak lütfen ilgili departmanı seçiniz.
 
            Depo: Standart olarak bütün evraklarımızda depo seçeneği görünmektedir. Çek Çıkış Bordrosunda da depo seçimi gereksizdir, bu yüzden boş geçilmelidir.
 
            Personel: İşlemi yapan kullanıcının belirlenmesi için kullanılabilmektedir. Tamamen raporlama amaçlıdır. 
 
 
 
1:Genel Bilgiler
 
            Diğer evraklardan farklı olarak çek işlemlerinin tamamında (Çek Kartları, Çek Girişi, Çek Çıkışı ve Çek İşlem Bordrosu) giriş yapmak için işlem butonları (alttaki butonlar) kullanılmaktadır. Hiç bir şekilde alanlara direk giriş yapılması söz konusu değildir.
 
a) Müşteri Çekinin Cirolanması İşlemi
            Müşteriden alınan çeklerin satıcı cari hesaba cirolanması ( verilmesi ) işlemi için F4 tuşuna basılır veya graphic  butonu tıklanır. Daha sonra portföydeki çeklerin listelendiği aşağıdaki gibi bir seçim ekranı gelecektir.
 
graphic
 
            Seçim yapmak için CTRL tuşuna basarken fare ile tek tek çekler tıklanabilir ya da klavyede yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla çekler içinde hareket ederken boşluk tuşuyla da seçim yapabilirsiniz. Alt bölüm yer alan, seçilen çeklerin ortalama vadesi, toplam tutar ve çek sayısı gibi bilgiler toplu çek gönderimlerinde oldukça işinizi hızlandıracaktır.
 
Seçim işlemi tamamlandıysa seçilen çeklerin Çek Çıkış Bordrosuna aktarılması için Tamam butonu tıklanmalıdır.
 
 
b) Kendi Çekimizin Verilmesi İşlemi
            Şirket hesabına bankadan alınan çek defterinden yazılarak satıcı cari hesaplara verilen çeklerin kayıt edilmesi işlemi yani kendi çekinizin verilmesi işlemi anlatılacaktır.
Kendi çekimizi verebilmemiz için öncelikle bankalardan alınan Çek Defterlerinin programa tanımlamış olmamız gerekir. Bu tanımlamayı yapmadıysanız öncelikle Çek - Senet modulünün altındaki Çek Defterlerini okuyunuz.
 
Kendi çekimizi vermek için F6 tuşuna basın veya graphic  butonunu tıklayınız. Karşınıza daha önce tanımadığınız çek defterinizdeki boş sayfalar gelecektir.
 
graphic
 
Daha önce Çek Defterinden çek bilgileri tanımlandığı için çek bilgisi bankası gibi bilgiler kullanıcıdan istenmemektedir. Burada sadece çekin vadesi ve çek tutarı bilgileri girilerek sonraki satıra yani sonraki çeke geçilmesi icap eder.
Yazılan çekleri ayırabilmeniz için program tamamlanan satırları/çekleri kırmızı renke boyamaktadır.
 
Yine ortalama vade çek sayısı gibi bilgiler alt bölümde yer almaktadır. İlgili çeklerle ilgili vade ve tutar girişi tamamlandı ise Tamam butonu tıklanarak yazılan çeklerin Çek Çıkış Bordrosuna aktarılması sağlanmalıdır. Çekleri aktardıktan sonra değişiklik yapmak için F7 tuşu ya da graphic butonu kullanılabilir. Düzeltme butonu çek kartının açılmasını sağlayacaktır bu sayede değişiklikleri yaparak tekrar kayıt etme durumunuz olacaktır.
 
Çek çıkış işleminin tamamlandı ise alttaki Kaydet butonunu tıklayarak evrakın tamamının saklamalısınız.
 
graphic
 
Not: Kaydetmek için programın genelinde olduğu gibi Çek Giriş Bordrosunda da (ALT + K) veya (ALT + A ) tuşlarını kullanabilirsiniz.
 
 
 
            Ortalama Vade / Gün: Girilen çeklerin ortalama Vade bilgisi hem tarih hemde gün olarak ekranda gösterilmektedir. Bu değerler tamamen bilgi amaçlıdır.
 
graphic
 
            Evrak Muhasebeleşsin: Çek Çıkış Bordrosunun resmi muhasebeye entegre edilmesini istiyorsanız bu alanı işaretlemelisiniz. İşaretlenmediği takdirde kayıt sadece ön muhasebede görünecek tek düzen hesap planında görünmeyecektir.
 
            Muhasebe Fişini Göster: Kayıt ettiğiniz evrakın resmi muhasebe kaydını yani muhasebe fişini görmek için tıklayınız.
 
Not: Muhasebe Entegrasyon Detayları için Muhasebe - Entegrasyon - Muhasebe Entegrasyon Parametrelerini inceleyin.

#Çek#Çıkış#Bordrosu
Bu sayfa son olarak 26.2.2018 tarihinde ve 15:00 saatinde Mehmet PEKTAŞ isimli kullanıcı tarafından güncellenmiştir.