Bilnex Help - Online Yardım Sistemi

Stok ve Depo Yönetimi
Tanımlar
Stok Kartları
Özet Stok Kartı
Depo Kartları
Stok Fiyat Tabloları
Stok Fiyat Grupları
Stok Ana Grup Tanımları
Stok Alt Grup Tanımları
Stok Muhasebe Kodları
Stok Birim Tanımları
Stok Üretici Tanımları
Reyon Tanımları
Stok Sezon Tanımları
Stok Özel Maliyet Tanımları
Stok Gruplarından Otomatik Kod Tanımları
Cari Bazında Stok Kod Tanımları
Renk - Beden
Renk Tanımları
Beden Tanımları
Renk Grubu Tanımları
Beden Grubu Tanımları
İşlemler
Ayarlar
Stok Fişleri
Depo Sevk Fişleri
Depo Sevk Çıkış Fişi
Depo Sevk Giriş Fişi
Fiyat Değişikliği
Fiyat Değişikliği Fişi
Toplu Stok Fiyat Değişikliği
Hızlı Stok Fiyat Değişikliği
Sayım İşlemleri
Sayıma Hazırlık Raporu
Sayım Fişleri
Sayım Fişleri Birleştirme
Sayım Sonuçları Kesinleştirme
Sayım Fark Raporu
Stok Etiketi
Stok Etiket Basımı
Seri No Listesi
Terazi İşlemleri
Terazi Tanımları
Terazilere Bilgi Gönderimi
Raporlar
Stok Kartları Listesi
Stok Barkod Listesi
Stok Kart Fiyat Listesi
Barkod Tanımlanmamış Stoklar
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Listesi (Detaylı)
Stok Eldeki Değer Raporu
Stok Hareket Raporu
Stok Miktar Durum Raporu
Stok Miktar Durum Raporu (Depo Detaylı)
Eksiye Düşen Stoklar Raporu
Stok Miktar Durum Raporu Tarih Gruplu
Stok Fişleri Listesi
Detaylı Stok Fişleri Listesi
Fiyat Bazında Miktarsal Satış Raporu
Fiyat Bazında Miktarsal Alış Raporu
Envanter Raporları
Stok Envanter (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Stok Envanter(FIFO Yöntemi)
Stok Envanter(Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Stok Envanter (Son Alış Fiyatı)
Stok Envanter (Son Satış Fiyatı)
Ana Grup Envanter Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Ana Grup Envanter Raporu (FIFO Yöntemi)
Ana Grup Envanter Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Ana Grup Envanter Raporu (Son Alış Fiyatı)
Ana Grup Envanter Raporu (Son Satış Fiyatı)
Stok Analiz Raporları
Stok Satınalma Analizi (Miktarına Göre)
Stok Satınalma Analizi (Tutarına Göre)
Stok Satış Analizi (Miktarına Göre)
Stok Satış Analizi (Tutarına Göre)
Hareket Görmeyen Stoklar
Maliyet ve Karlılık Raporları
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (FIFO Yöntemi)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Alış Fiyatı)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Satış Fiyatı)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (FIFO Yöntemi)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Alış Fiyatı)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Satış Fiyatı)
Sayım Raporları
Sayıma Hazırlık Raporu
Sayım Fark Raporu
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (FIFO Yöntemi)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Son Satış Fiyatı)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Son Alış Fiyatı)
Cihaz Satış Raporu
Cihaz Satış Durum Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Servis
Toplu Barkod Oluşturma
Toplu Barkod Silme
Seri No Kayıtlarının Düzenlenmesi
Masrafların Stok Maliyetine Dağıtımı
Satınalma ve Talep
Tanımlar
Masraf Kartları
İthalat Kartları
İthalat Masraf Grupları
İşlemler
Satınalma Faturaları.
Satınalma Faturaları
Satınalma Faturaları Kalemleri
Satınalma Fişleri
Satınalma İrsaliyeleri
Satınalma Siparişleri
Satınalma Siparişleri
Satınalma Siparişleri Kapama / Onaylama
Sipariş Önerisi
Satın Alma Sipariş İzleme
Satınalma Sözleşmeleri
Satınalma Teklifleri
Satınalma İstekleri
İthalat Faturaları
İthalat Masraf Faturaları
İthalat Masraf Virmanları
Satınalma Serbest Meslek Makbuzu
Müstahsil
Müstahsil Makbuzu
Ürün Alım Girişleri
Toplu Müstahsil Makbuzu Oluşturma
Raporlar
Cari Bazında Stok Satınalma Raporu
Stok Bazında Cari Satınalma Raporu
Aylık Cari Satınalma Ciro Raporu
Satınalma Ödeme Raporu
Aylık Miktarsal Stok Satınalma Raporu
Fatura
Satınalma Faturaları Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Fatura Raporu
Cari Gruplu Satınalma Faturaları Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Fatura Analizi
İndirilecek Kdv Raporu
Fatura Kdv Durum Raporu
E-Fatura Satınalma Listesi
İrsaliye
Satınalma İrsaliyeleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma İrsaliye Raporu
Cari Gruplu Satınalma İrsaliyeleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma İrsaliye Analizi
Faturalaşmamış Satınalma İrsaliyeleri
Hareket Detaylı Faturalaşmamış Satınalma İrsaliyeleri
Sipariş
Satınalma Siparişleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Sipariş Raporu
Cari Gruplu Satınalma Siparişleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Sipariş Analizi
Tamamlanmayan Satınalma Siparişleri Raporu
Stok Sipariş Seviye Raporu
Teklif
Satınalma Teklifleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Teklif Raporu
Cari Gruplu Satınalma Teklifleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Teklif Analizi
Satın Alma İstekleri
Satınalma İstekleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma İstekleri Raporu
Masraf
Masraf Bakiye Durum Raporu
Masraf Hesap Ekstresi
Serbest Meslek Makbuzları Listesi
Müstahsil
Müstahsil Makbuzları Listesi
Stok Bazında Müstahsil Makbuzları Listesi
Cari Bazında Müstahsil Makbuzları Listesi
Müstahsil Kesintileri Listesi
Müstahsil Hizmet Fişleri
Müstahsil Emanet Raporu
Cari Bazında Emanet Raporu
Stok Bazında Emanet Raporu
Emanet Depo Durum Raporu
Emanet Genel Depo Durum Raporu
Cari Bazında Emanet Durum Raporu
Servis
İrsaliyelerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
Siparişlerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
Satış ve Pazarlama
Tanımlar
Hizmet Kartları
Teslim Şekilleri
CRM
Görüşmeler
Görüşme Kartları
Görüşme Aşamaları
Toplu Evrak Oluşturma Değerleri
İşlemler
Satış Faturaları.
Satış Faturaları
Satış Fatura Kalemleri
Hızlı Satış Faturası
Satış Fişleri
Satış İrsaliyeleri
Satış Siparişleri
Satış Siparişleri
Satış Siparişleri İzleme
Satış Siparişleri İzleme
Satış Siparişleri İzleme
Paketleme ve Sevkiyat
Satış Siparişleri Kapama / Onaylama
Satış Siparişleri İzleme
Paketleme ve Sevkiyat
Satış Sözleşmeleri
Satış Teklifleri
Satış Serbest Meslek Makbuzu
Rota Planlama
Rota Planlama Sihirbazı
Rota Adres Sıralama
Raporlar
Cari Bazında Stok Satış Raporu
Stok Bazında Cari Satış Raporu
Aylık Cari Satış Ciro Raporu
Satış Tahsilat Raporu
Fatura
Satış Faturaları Raporu
Hareket Detaylı Satış Fatura Raporu
Cari Gruplu Satış Faturaları Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Fatura Analizi
E-Fatura Satış Listesi
İrsaliye
Satış İrsaliyeleri Raporu
Hareket Detaylı Satış İrsaliye Raporu
Cari Gruplu Satış İrsaliyeleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış İrsaliye Analizi
Faturalaşmamış Satış İrsaliyeleri
Hareket Detaylı Faturalaşmamış Satış İrsaliyeleri
Sipariş
Satış Siparişleri Raporu
Hareket Detaylı Satış Sipariş Raporu
Cari Gruplu Satış Siparişleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Sipariş Analizi
Tamamlanmayan Satış Siparişleri Raporu
Teklif
Satış Teklifleri Raporu
Hareket Detaylı Satış Teklif Raporu
Cari Gruplu Satış Teklifleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Teklif Analizi
Hizmet
Hizmet Bakiye Durum Raporu
Hizmet Hesap Ekstresi
Rota Takip
Plasiyer Rota Planı
Pasiyer Raporları
Detaylı Plasiyer Satış Prim Raporu
Tarih Bazında Plasiyer Satış Prim Raporu
Servis
Satın Alma ve Satış Sözleşmesi İşlemleri
Sipariş Onaylama İşlemleri
Teklif Onaylama İşlemleri
Siparişlerin Faturaya Aktarımı
Toplu Evrak Oluşturma
Excelden Serbest Meslek Makbuzu Alımı
İrsaliyelerden Toplu Satış Faturası Oluştur
Siparişlerden Toplu Satış Faturası Oluştur
Finans Yönetimi
Tanımlar
Cari Kartları
Kasa Kartları
Banka Kartları
Personel Kartları
Bölge Tanımları
Sektör Tanımları
Cari Gruplarından Otomatik Kod Tanımları
İşlemler
Tahsil / Ödeme Makbuzları
Cari Dekontları
Kasa İşlem Fişleri
Banka İşlem Fişleri
Kredi Kartı
Bloke Kredi Kartlarının Tahsilatı
Kredi Kartı Tanımları
Kredi Kartı Komisyon Tanımları
Kredi Kartı Sözleşmeleri
Kredi Kartı Açılış Fişleri
Çek - Senet
Çek Kartları
Çek Giriş Bordrosu
Çek Çıkış Bordrosu
Çek İşlem Bordrosu
Çek Defteri
Senet Kartları
Senet Giriş Bordrosu
Senet Çıkış Bordrosu
Senet İşlem Bordrosu
Personel İşlemleri
Personel Ücret Tahakkuk İşlemleri
Personel Prim Tahakkuk İşlemleri
Personel Puantaj
Cari Hareket Kapama
Raporlar
Cari
Cari Bakiye Durum Raporu
Borçlu Cari Hesaplar
Alacaklı Cari Hesaplar
Cari Hesap Ekstresi
Stok Detaylı Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Yaşlandırma Raporu (Borçlu Hesaplar)
Cari Hesap Yaşlandırma Raporu (Alacaklı Cariler)
Yapılacak Tahsilatlar Raporu
Yapılacak Ödemeler Raporu
Cari Gruplu Fatura Toplamları Raporu
Cari BaBs Kontrol Raporu
Cari Tahsilat Ödeme Evrakları Raporu
Hareket Detaylı Cari Tahsilat Ödeme Evrakları Raporu
Cari Dekontları Raporu
Hareket Detaylı Cari Dekontları Raporu
Cari Fihristi
Cari Mutabakat Raporu
BaBs Mutabakat Raporu
Kapsamlı Hesap Ekstresi
Stok Detaylı Cari Hesap Ekstresi Dövizli
Hesap Durum Raporu
Cari Etiket Basımı
Personel
Personel Bakiye Durum Raporu
Personel Hesap Ekstresi
Kasa
Kasa Bakiye Durum Raporu
Kasa Hesap Ekstresi
Kasa Defteri
Banka
Banka Bakiye Durum Raporu
Banka Hesap Ekstresi
Bloke Kredi Kartları Raporu
Detaylı Bloke Kredi Kartları Raporu
Aylara Göre Bloke Kredi Kartları Raporu
Çek - Senet
Çek Durum Raporu
Çek Hareket Raporu
Bankadaki Çekler Raporu
Senet Durum Raporu
Senet Hareket Raporu
Bankadaki Senetler Raporu
Çek-Senet Durum Raporu
Çek / Senet Evrakları Listesi
Servis
Üretim ve Planlama
Tanımlar
Mamul ve Yarı Mamul Kartları
Takım Kartları
Üretim Vardiyaları
Reçete Tanımları
İşlemler
Seri Üretim Fişleri
Toplu Üretim Fişleri
Stok Üretim Fişleri
Raporlar
Tarih Bazında Üretim Listesi
Ürün Bazında Üretim Listesi
Detaylı Üretim Raporu
Reçete Listesi
Servis
Masrafları Üretim Maliyetlerine Dağıt
Reçete Miktarına Göre Otomatik Üretim
Perakende Yönetimi
Tanımlar
Poskasa Tanımları
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Tanımları
Promosyon Tanımları
POS Ödeme Tipleri
POS Aktarım Parametreleri
Terazi Tanımları
Perakende Satış Noktası Tanımları
Perakende Satış Parametreleri
Miktar Bazında Stok fiyat Tanımları
İşlemler
Perakende Satış
Perakende Satış Fişleri
Çalışma Periyodu Başlat / Bitir
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz İşlemleri
Hugin Alpha Yazarkasa
Satışları Al
Stok Bilgileri Gönderimi
Stok Fiyat Değişikliği Gönderimi
Departman ve KDV Bilgileri Gönderimi
Fiş Başlık Bilgileri (Logo) Gönderimi
Bağlantı Ayarları
Sharp Yazarkasa
EAN ve PLU Satışlarını Al
EAN ve PLU Bilgileri Gönderimi
EAN Fiyat Değişikliği Gönderimi
Departman Bilgileri Gönderimi
Mesaj Gönderimi
Poskasa Kayıt Gönderimi
Poskasa Satış Aktarımı
IBM Pos
Satışların Alınması
Stokların Gönderimi
Genel Ayarlar
Hugin Pos
Satışların Alınması (Hugin Pos)
Stokların Gönderimi (Hugin Pos)
Cari Hesap Gönderimi (Hugin Pos)
Genel Ayarlar (Hugin Pos)
Hugin Pos Satış Raporları
Escort Espos
Satışların Alınması (Espos)
Stokların Gönderimi (Espos)
Genel Ayarlar (Espos)
İnter Pos
Satışların Alınması (İnter Pos)
Stokların Gönderimi (İnter Pos)
Genel Ayarlar (İnter Pos)
Terazilere Bilgi Gönderimi
Cari Etiket Basımı.
Puan İşlemleri
Puan Tanımları
Müşteri Puan Durumu
Raporlar
Özet Satış Raporu
Detaylı Satış Raporu
Ana Grup Satış Raporu
Miktar Bazında Günlük Stok Satış Raporu
Plasiyer Bazında Satış Raporu
Plasiyer Bazında Detaylı Satış Raporu
Plasiyer Bazında Satış Prim Raporu
Kasiyer Bazında Satış Raporu
Ödeme Tipi Bazında Satış Raporu
Perakende Satış Kasa Durumu
Ödeme Detaylı Stok Satış Raporu
Döviz Detaylı Günlük Satış Raporu
İptal Satışlar Raporu
İade Alınan Ürünler Raporu
Bedelsiz Satılan Ürünler Raporu
Cari Bazında Satış Raporu
Perakende Satış Maliyet Raporu
En Çok Satılan Ürünler Raporu
Perakende Satış Ürün Detaylı Maliyet Raporu
Şube Detaylı Perakende Satış Raporu
Servis
Perakende Satışların Silinmesi
Genel Muhasebe
Tanımlar
Muhasebe Hesap Planı
Yansıtma Hesaplarının Tanıtılması
Genel Muhasebe Parametreleri
KDV Parametreleri
İşlemler
Muhasebe Fişleri
Dövizli Muhasebe Fişleri
Beyannameler
Ba - Bs Formları
KDV Anlık Durum Raporu
E-Defter
E-Defter Gönderimi
E-Defter Sorgula
E-Defter Parametreleri
E-Defter Export (EDM)
Raporlar
Mizan
Hesap Muavini
Muhasebe Entegrasyonu Kontrol Raporu
Gelir - Gider Tablosu Önceki Dönem Bakiyeleri
Yevmiye Defteri
Büyük Defter
Fiş Dökümü
Bilanço
Gelir Tablosu
Entegrasyon
Toplu Muhasebeleştirme
Muhasebe Entegrasyon Parametreleri
Muhasebe Entegrasyonu
Muhasebe Entegrasyon Fişi Tipleri
Evrak Muhasebe Entegrasyon Tipleri
Servis
Yevmiye Numarası Düzenleme
Muhasebe Fişleri Kuruş Yuvarlama Servisi
Hesap Tipi Düzenleme
Hesap Hareketleri Aktarımı
Diğer Programlara Bilgi Gönderimi
Muhasebe Fişleri Bağlı Evrak Bilgilerin Güncellenmesi
Proje Yönetimi
Tanımlar
Proje Tanımları
İşlemler
Proje Fişleri
Projeye Hizmet Çıkış Fişleri
Proje Maliyetlendirme
Personel Puantaj
Raporlar
Proje Analizi
Rapor Kütüphanesi
Genel Durum Raporu
Kayıt Kontrol Raporu
Yönetici Konsolu
Rapor Küpü
Yeni Rapor Oluştur
Özet Perakende Satış Küpü
Detaylı Perakende Satış Küpü
Döküman Yönetimi
Dökümanlar
Tanımlar
Dolap Tanımları
Klasör Tanımları
Belge Türü Tanımları
Bölüm Tanımları
Ana Lokasyon Tanımları
Alt Lokasyon Tanımları
Ayarlar
Yetkilendirme
E-Belge
E-Fatura
E-Fatura Gönderimi
Gönderilen E-Faturalar
Gelen E-Faturalar
E-Fatura Parametreleri
E-Fatura Carilerini Güncelle
E-İrsaliye
E-İrsaliye Gönderimi
Gönderilen E-İrsaliyeler
Gelen E-İrsaliyeler
E-İrsaliye Parametreleri
E-İrsaliye Carilerini Güncelle
E-Müstahsil Makbuzu
E-Müstahsil Makbuzu Gönderimi
Servis
E-Fatura Log
Sistem Yönetimi
Kurulum İşlemleri
Şirket Kurulumu
Kurulum Sihirbazı
Veri Tabanı Tanımları
Firma Tanımları
Şube Tanımları
Kullanıcı İşlemleri
Kullanıcı Yetkilendirme
Sipariş Onayı Yetkilendirme
Kullanıcı Tanımları
Kullanıcı Grup Tanımları
Sistemdeki Kullanıcılar
Parametreler
Ticari Parametreler
Hızlı Satış Faturası Parametreleri
Evrak Seri Tanımları
Pos KDV Departmanları
Veri Transferi Tanımları
Zorunlu Alan Tanımları
Genel Tanımlar
Döviz Tanımları
Proje Tanımları
Departman Kartları
Özel Tanımlar
Hesap Grup Tanımlamaları
Fihrist
Banka ve Şubeler
İller
İlçeler
Ülkeler
Vergi Daireleri
Kesinti Oranları
KDV Tanımları
Özel Matrah Tanımları
Kdv İstisna Tanımları
Tevkifat Tanımları
Genel Tanımların Yüklenmesi
Ülke - Sehir - İlçe
Tüm Raporları Varsayılana Dönüştür
Araçlar
Bilnex Message Box
Ortalama Vade Hesaplama Aracı
Ajanda
Finans Ajandası
Rapor Tasarım
Uzaktan Yardım
Yönetici Ekranı
Sql Profiller
Excelden Kart Aktarımı
Fihrist
Evrak Kilitleme Servisi
Evrak Entegrasyonlarının Yeniden Düzenlenmesi
Tablo İndex ve Statics Bakımı
Versiyon Yenileme
Kod Değiştirme İşlemleri
Kod Birleştirme İşlemleri
Veri Tabanı Devir İşlemleri
Sms Gönderimi
Online İşlemler
Online Lisans
Bayi Paneli
Hata / İstek Bildirimi
Bilnex Forum
Yedekleme
Veritabanı Yedekleme
Bilnex Backup Service
Mobilnex Veri Aktarımı
Lisanslama
Sektörel Çözümler Entegrasyon İşlemleri
Matbaa Bilgi Formu
RestoPos Aktarım
Döviz Kurları
Sisteme Yeniden Giriş
Kullanıcı Şifresini Değiştir
Nasıl Yapılır
Cihaz Seri Numarası Takibi
Proje Yönetimi Takibi
Müşteri Kredi Kartları Takibi
BlueBird Pidion MT360E Yeni Nesil Ökc Entegrasyonu
Ingenico Ide 280 Ökc Entegrasyonu
Depo Şişe Takibi
Etiketlere "Yerli Üretim" Logosu Ekleme
Profilo S900 ECR ÖKC Entegrasyonu
Ürün Takip Sistemi (Üts)
MoBilnex - El Terminali
Mobilnex Yardım
Nasıl Yapılır
Cihaz Ayarları
Motorola
Intermec
M3 Black
Soru & Cevap
E-Çözümler
Bilnex E-Ticaret
Ayarlar
Sms Ayarları
e-Bilnex Portal

İthalat Faturaları

         İthalat Faturaları ile, yurtdışından satın almış olduğunuz ürünlerin faturalandırılmasını yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz ithalat kartlarını cari seçimi gibi burada kullanmak zorundasınız. Faturalandırma yaparak yurtdışındaki ürünlerin giriş çıkışlarını ve kâr zararlarını ayrı olarak görebilirsiniz. İthalat Faturaları bölümünde sol üst köşede bulunan   butonu ile yeni fatura girebilir,  butonu ile girilen faturayı (kayıt kilitli değil ise) düzeltebilir veya  ile yalnızca faturayı inceleyebilirsiniz. Faturayı eklendiğinde pencerede bulunanlar hakkında aşağıda detaylı bilgiye yer verilmiştir.

 

         İthalat Faturaları bölümünü sağ üst köşesinde http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/YardimciTuslar.png_2072018-1231-044.png bölümü ile faturalarınızı detaylandırabilirsiniz. Tıklandığı halde aşağıda seçenekler belirecektir. İşlevleri aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/ListedenSec.png_2072018-1240-943.png F10 listesi programda çoğu yerde kullanabileceğiniz bir kısayoldur. Bu seçeneği yanında üç nokta içeren tüm kutucuklarda kullanabilirsiniz. Kutucuk üzerinde F10 tuşuna veya Listeden Seç seçeneğine tıklanırsa seçecek olacağınız tüm stokları, carileri vs. lis te halinde sunacaktır. Buradan ister seçebilir, ister yeni kayıt ekleyebilir isterseniz de kaydı düzenleyebilirsiniz. Örneğin;

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/F10Listesi.png_2072018-1246-029.png

            Faturaya eklemiş olduğunuz stoklarda yeni bir satır oluşturdunuz, ve stoku seçmek için listeden bulmak istiyorsunuz. Yeni satırda boş bir kutucuğa gelerek "F10" kısayolunu kullanır iseniz stokların bulunduğu liste gelecektir. Bu listeden stok seçebilir, ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

 

 

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/UstKolonuKopyala.png_2072018-1240-1643.png Bu seçenek ile faturaya girmiş olduğunuz stok, masraf veya hizmetin yeni bir satır oluşturduğunuzda miktarı hariç tümünü aşağıya aynen kopyalar.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/ArayaSatirEkle.png_2072018-1240-143.png Araya Satır ekle seçeneği; seçmiş olduğunuz satır ile üstteki satır arasına yeni boş bir satır ekler. "Insert" kısayolu ile daha hızlı işlem yapmanıza yardımcı olur.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/SeciliKolonaGoreAra01.png_2072018-1240-1343.png Bu seçenek ile eklemiş olduğunuz satırlarda herhangi bir ürün arayacaksanız "F3" kısayolu ile veya seçeneğe tıklayarak arama yapacağınız pencere görüntülenecektir.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/SeciliKolonaGoreAra1.png_2072018-1043-1413.png

 

 

         Seçmiş olduğunuz satırını üzerinde "F3" tuşuna basarak, seçilen satırın bulunduğu kolondaki arama yapacağınız kelimeyi veya kodu girmeniz için "Hızlı Arama" penceresi açılacaktır. Buradan arama yapacağınız kodu veya kelimeyi yazarak kolondaki aranan kriterlere uygun tüm seçenekleri sunacaktır. Her "Bul" seçeneğine tıkladığınızda bir sonraki satırdaki arama kriterini görüntüleyecek. Pencerede bulunan "Arama Yönü" ile ister aşağı ister yukarı isterseniz tümü diyerek arama yönünü belirleyebilirsiniz.

 

 

 

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/AltSatiraGec.png_2072018-1240-043.png Bu seçenek ile yeni bir satır ekleyebilirsiniz. İşinizi en çok kolaylaştıran seçenektir. Shift+Enter kısayolu ile seri bir şekilde yeni satır ekleyebilirsiniz.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/Yardim.png_2072018-1240-1743.png

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/EkliDosyalar.png_2072018-1240-243.png Ekli Dosyalar ile faturaya ilişkilendirmek isteyeceğiniz program dışındakı dosyayı seçebilirsiniz.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/EkliDosyalar1.png_2072018-1334-040.png

 

 

 

 

 

 

         Ekli dosyalar seçeneğine tıkladğınızda "Ekli Dosya Yöneticisi" bölümü gelecektir. Burada "Dosya Ekle" seçeneği ile BilnexV3 dışında bulunan faturayla ilişkili dosyayı seçebilirsiniz. "Dosya Aç" ile dosyayı açabilir, "Dosya Sil" ile silebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/SeriNoDetayliBarkodYazdir.png_2072018-1240-1443.png

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/EtiketYazdir01.png_2072018-1240-343.png Etliket Yazdır Seçeneği ile faturaya eklenen stokların etiketini oluşturabilirsiniz. Ekrana tıklandığı anda;

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/EtiketYazdir2.png_2072018-1043-313.png

 

 

 

 

 

         "Yazdırma Seçenekleri" penceresi açılır. Buradan ister seçilen satırı, isterseniz tüm satırları yazdırabilirsiniz. "Tüm Satırları Yazdır" seçeneği ile faturadaki satırların tümün girilen miktarı ile birlikte etiket yazdırılmasını sağlar. İsterseni tüm satırları miktarını göze almadan 1(bir) adet yazdırmasını "Tüm Satırları Bir Adet Yazdır" seçeneği ile yazdırabilirsiniz. Yalnızca seçtiğiniz stokun etikeni miktarı olarak veya yalnızca bir adet yazdırabilirsiniz. "Önizleme Yapılmasın" seçeneğini işaretlerseni etiketi bilgisayarınızda görmeden yazdırmanızı sağlar. Tasarım bölümü ile tanımlı olan etiketler arasında hangi etiket türünü yazdırmak isterseniz seçebilirsiniz. "Tasarımı Düzelt" seçeneğini bayiniz tarafından yardım isteyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/Kaydet.png_2072018-1240-743.png Kaydet seçeneği ile girmiş olduğunuz faturayı kaydedebilirsiniz. Aynı şekilde "Alt+A" veya "Alt+K" kısayolu ile de bu işlemi gerçekleştirebilir veya faturanın sağ alt köşesinde bulunan "Kaydet" seçeneği ile de bunu yapabilirsiniz.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/SmsGonder.png_2072018-1240-1543.png "SMS Gönder"i kullanarak cariler, cari yetkilileri, personeller ve fihristteki tanımlı cep telefonlarına mesaj gönderebilirsiniz. Bunun için anlaşmalı sms firmalarından abonelik almanız yeterli olacaktır.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/SmsGonderimi2.png_2072018-1043-1513.png

 

 

 

 

 

 

         Seçeneğe tıkladığınızda soldaki pencere açılır. Buradan gönderici tanımlı ise Satır Sonu simgesi yardımı ile seçebilir, Alıcı Ekle bölümü ile yeni bir alıcı ekleyebilirsiniz. Alt satıra numara yazarak "Numara Ekle" seçeneğine tıklayıp göndermek istediğiniz kişileri seçebilirsiniz. Alt kısımda bulunan Şablon bölümü ile hangi türde mesaj göndermek istediğinizi seçiniz. Seçtiğiniz pencerenin altında şablona ait gönderilecek mesaj belirecektir. 

         İleri Tarihli Sms Gönder kutucuğunu onaylarsanız yanında hangi tarihte gönderecekseniz seçebileceğiniz bir tarih parametresi gelir. Sms gönder diyerek SMS'i gönderebilirsiniz. Üst taraftan "Sms Şablonları" bölümüyle göndereceğiniz smslere kalıcı olarak mesaj yazarak düzeltmenizi sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/SMSSablonlari.png_2172018-1646-159.png

 

 

 

 

 

 

         Buradan göndereceğiniz mesajları düzenleyebilir, yeni bir mesaj türü oluşturabilir veya mevcut mesaj türünü silebilirsiniz. Köşeli parantez ([ ]) ile belirtilen şekilde yazılırsa mesajı gönderdiğinizi carinin bakiye bilgisini, adını, tarihini vs. otomatik olarak program güncel durumu getirecektir. Aşağıdaki şablonlardan birine tıklayarak şablon üzerinde değişiklik yapabilir, şablonun ismini değiştirebilir veya silebilirsiniz. Rapor kısmında ise gönderilen eski tarihli mesajların gönderilip gönderilmediğini, kime gönderildiğini veya hangi tür mesaj gönderildiği bilgisi verilmekte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/Export01.png_2072018-1240-543.png Export seçeneği ile faturayı farklı bir formatta BilnexV3 dışına aktarmasını sağlar. Tıklandığında;

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/Export2.png_2072018-1043-713.png

 

         Programdan faturayı dışa aktaracağınız konumu seçebilir, ismini değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz. Daha sonra bu programı "Import" bölümü ile BilnexV3'e tekrar gönderebilirsiniz. Import bölümü için alt metne göz atınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/Import01.png_2072018-1240-643.png Daha önceden "Export" seçeneği ile aktarılan faturayı tekrar faturaya aktarabilirsiniz.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/Import2.png_2072018-1043-913.png

 

 

         Export seçeneği ile aktardığınız dosyayı seçip "Aç" seçeneğine tıklarsanız faturaya stoklar, masraflar veya hizmetler aktarılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; Faturadan export işlemi yapılan evrak, daha sonra İthalat Faturalarından başka yere aktarılamaz. Bunun için "Evraktan Aktarım" menüsünden aktarım daha uygun olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/ExceleAktar.png_2072018-1240-443.png Girmiş olduğunuz faturayı Microsoft Excel'e aktarır. Export'taki işlem ile aynı şekilde excele aktardığınız faturanın dosya konumunu seçip "Kaydet"e tıklamanız yeterli olacaktır.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/SatirlariKopyala.png_2072018-1240-1143.png Faturaya girmiş olduğunuz satırların tümünü kopyalamaya yarar. 

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/SatirlariYapistir.png_2072018-1240-1243.png Kopyalamış olduğunuz satırları yapıştırma işlemini gerçekleştirir.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/SatirlariYapistir1.png_2072018-1043-1313.png

 

  

         Satırları Kopyala seçeneğine tıklandığında veya Ctrl+Alt+V kısayolu kullanıldığında kopyalayacağınız satırları görüntüler. İsteğe bağlı olarak tabloda boş olan kutucuğa sağ tıklayarak yeni bir kolonda seçeceğiniz satır bilgisine göre yeni değerler girebilirsiniz. Ardından Kaydet'e tıklayarak aktarılmasını bekleyip aktarım bitince kapatabilirsiniz.

 

 

 

 

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/ListeTasarimi.png_2072018-1240-1043.png Liste Tasarımı ile faturaya yeni bir kolonda eklemek istediğiniz kriteri ekleyebilirsiniz.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/ListeTasarimi2.png_2072018-1043-1113.png

 

 

 

 

 

         Bu ekranda eklemek istediğiniz kolon isminin sol kısmında bulunan kutucuğu işaretlemeniz veya direkt üzerine çift tıklayarak onaylayabilirsiniz. Sağ üstte bulunan boş alanı kullanmak için kolon olarak eklenen seçeneğ bir kez tıklayıp boş kutucuğa vermek istediğiniz ismi yazıp Kolon İsmini Değiştir butonuna tıklayarak kolon ismini kendiniz verebilirsiniz."Kolonları Sığdır" seçeneğini kullanarak faturadaki kolonların tümünü orantılı olarak ekrana sığdırır.

         Aktif Kullanıcı İçin Kaydet Seçeneği ile faturayı girdiğiniz kullanıcının faturalardaki liste ayarlarını sabitleyerek kaydetmesini sağlar. Tüm kullanıcılar İçin Kaydet Seçilirse programa tanımlı tüm kullanıcılar artık aynı liste tasarımı üzerinden işlem yapmaya başlayacaktır. Aktif Kullanıcıyı Sıfırla; yalnızca faturayı girmiş olduğunuz kullanıcı üzerindeki liste tasarımlarını varsayılana dönüştürecektir. Tüm Kullanıcılar Sıfırla işlemi ise tanımlı kullanıcıların tümünde liste ayarlarını varsayılana çevirir. 

         Faturaya girmişi olduğunuz ürünlerin ve kolonunun yazı tipini ve boyutunu değiştirmek isterseniz alt kısmında bulunan Başlık&Kolon Fontu ile Başlık&Kolon Font Boyutu'ndan değiştirebilirsiniz. Başlığın Font ve Arka Plan Rengini de değiştirmeniz mümkün.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/KullaniciTanimliAlanlar.png_2072018-1240-843.png  Kullanıcı tanımlı alanlar bölümüne gelerek sol üst köşeden "Alan Tanımları" seçeneğine tıklayarak hangi kullanıcı ile programa giriş yapıldı ise o kullanıcıya ait bilgiler görünür. Buraya ayrı olarak tarih rakam veya isim verebilirsiniz.

http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/KullaniciTanimliAlanlar2.png_2072018-1821-053.png http://yardim.bilnex.com.tr/Resimler/KullaniciTanimliAlanlar3.png_2072018-1821-153.png

 

         Soldaki resimde görüldüğü gibi İşlemler>Alan Tanımları bölümü açılır. Açıldığı anda sağ resimdeki gibi bir pencere açılır. Buradan yaptığınız kayıtlar yalnızca programdaki aktif kullanıcıda görünür. Diğer kullanıcılar oluşturmuş olduğunuz tanımları seçemez. Alan tanımladıktan sonra Kullanıcı Tanımlı Alanlar bölümüne tekrar girerseniz tanımlamış olduğunuz kelimeleri görebilirsiniz.

 

         Evraktan Aktarım modülü ile önceden kaydetmiş olduğunuzu fatura irsaliye vs. evrakları gireceğiniz İthalat Faturaları'na aktarmasını sağlar. Daha detaylı bilgi için alt metne göz atınız.

 

 

 

 

 

         Aktarılmasını istediğiniz evrak seçeneğine tıkladığınızda karşınıza yukarıdaki gibi bir pencere çıkacaktır. Buradan ister faturayı direkt olarak seçebilir, isterseniz sol üst köşedek Fatura Hareket Seçimi ile hareketleri görüntülenen faturayı seçebilirsiniz. Alt bölmede yer alan İlk Tarih ve Son Tarih bölümüne tarih aralığı vererek girmiş olduğunuzu tarihler arasındaki faturaları filtrelemiş olursunuz. Daha detaylı filtreleme için Cari Kodu, Departman Kodu, Proje Kodu ile faturaları kriterlerine göre listelemiş olursunuz. Aşağıda listelenen evraklardan birine tıklayarak sağ alt köşedeki Seç seçeneği ile girdiğiniz evrağa seçmiş olduğunuz evrağı aktarmasını sağlayabilirsiniz.

 

         Evraktan Aktarım'ın hemen sağ tarafında bulunan Fatura İşlemleri bölümü ile fatura üzerinde değişiklik uygulayabilirsiniz. bölümüne tıklayarak liste açılır. Detaylar aşağıda verilmiştir.

 Eklediğiniz ürünlerdeki satırların fiyat bölümüne gelerek stok fiyatları seçeneğine tıklanırsa ürünün diğer fiyatlandırma seçenekleri görüntülenir.

 

 

 

 

 

 

         Stok Fiyatları seçeneğine tıklanırsa sol tarafta görünen pencere açılacaktır. Buradan seçilen ürünün fiyatlarını ister, kutucuklardan birini seçerek filtreleyebilir, isterseniz de tümünü görebilirsiniz. Daha önceden diğer satış ve alış fiyatları, ortalama maliyet fiyatları veya FIFO maliyet fiyatlarından birini seçip Tamam'a tıklayarak ürünün alış fiyatını değiştirebilirsiniz. Hangi stoğu değiştirmek istiyorsanız o satırın üzerine gelerek satırdaki fiyat kolonu  bölümüne gelerek seçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ctrl+F11 seçeneği veya listeden seçerek faturaya eklemiş olduğunuz stokun üzerine tıklayıp kısayolu veya liste seçimini kullanarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

         Stokun üzerinde Ctrl+F11 yaparak üstteki tabloya ulaşabilirsiniz. Sol üst köşede bulunan tanımlardan seçili olan cariye göre olan hareketleri görebilir veya tüm carilerdeki o ürünün hareketlerini görebilirsiniz. Tüm Carilere Göre butonunun hemen yanında bulunan sayı değeri bölümü ile örneğin 5 olarak seçilirse son 5 giriş hareketi gösterir. Değer arttırılabilir veya azaltılabilir. Değerin hemen yanında ise stokun depodaki mevcut miktarını görebilirsiniz. Alt satırda seçtiğiniz stokun kodunu, adını, Satış Fiyatlarını ve Alış fiyatlarını görebilirsiniz. Alt kısımda hareket varsa stokun hareketleri görüntülenir. Buradan üzerine çift tıkladğınız hareket faturaya girmiş olduğunuz stokun fiyatı ile değişir. 

 

 Bu seçenek ile seçmiş olduğunuz ürünün çıkış hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Ctrl+F12 ile pratik işlem yapılabilir. 

         Yine aynı şekilde sol üst köşede bulunan "Bu Cariye Göre" "Tüm Carilere Göre" ile ister seçili olan carinin hareketlerin isterseniz tüm carilerdeki hareketlerini belirleyebilirsiniz. Sayı değeri bölümünde 5 yazan yer ile son 5 çıkışı görebilirsiniz. Bu sayı değiştirilebilir. Hemen sağında Mevcut Stok Miktarı bölümünden deponuzda seçili üründen kaç adet var ise görüntülemesini sağlar. Alt satırlarda Seçmiş olduğunuz ürünün kodunu, satış fiyatlarını ve alı fiyatını görebilirsiniz. Filtreleme işlemi yapıldıktan sonra stokla ilgili hareket varsa aşağıda listelenecektir. Listelenen satırlardan birine çift tıklanırsa faturadaki mevcut fiyatı ile değiştirmek mümkün.

 Bu seçenek ile faturada hızlı işlem olarak fatura isteyen müşteriye cari ekleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

         Buradan, faturayı gireceğiniz kişinin ad soyadını ve daha detaylı bilgilerini girebilirsiniz. Buradan değiştirdiğiniz cari yalnızca bu fatura için geçerlidir. "Cari Kartlarına Eklensin" seçeneğine tıklanırsa bu bilgileri girmiş olduğunuz cariyi Carki Kartları'na ekleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seri barkod girişini aktif/pasif hale getirebilirsiniz. Aktif halde iken stoklarınızı barkod okutarak hızlıca ekleyebilirsiniz. Ancak miktar ve fiyatlarda değişiklik yapmaz, direkt olarak alt satıra geçer. Aynı kısayol tuşu ile pasif hale getirerek ürünlerinizin miktarlarını ve fiyatlarını değiştirebilirsiniz. Buradaki amaç yalnıca serice stokların girişidir.

 Yuvarlama seçeneği ile faturanızın genelinde fiyat değişikliği yapabilirsiniz.

 

 

 

 

 

         Mevcut Genel Toplam bölümünde faturanızın genel toplamını görebilirsiniz. Yuvarlamak istediğiniz fiyatı alt satırdaki "Yuvarlanacak Toplam" bölümüne yazabilirsiniz. Yuvarlamayı uygulayabileceğiniz 4 yöntem vardır. Tüm satırların fiyatını yuvarlanacak fiyata dağıtmak istenirse "Satırların Fiyatlarını Değiştir" bölümünden bu işlemi yapabilirsiniz. Satırların fiyatlarında değişiklik olmasın, ayrı olarak indirim olarak görünsün istiyorsanız"Satırlara İndirim Uygula" seçeneğini seçmelisiniz. Evrağın geneline indirim uygulayabilirsiniz veya Yuvarlamadan kalan farkı "Vergi&Kdv" bölmesinden görebilirsiniz, daha detaylı bilgi için alt metindeki Vergi&İndirim konulu yardım başlığımıza göz atınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buradan seçmiş olduğunuz satırın daha ayrıntılı bilgilerini görebilirsiniz.

 

 

         Satır Ek Bilgileri bölümünde; seçmiş olduğunuz satırın ek indirimlerini, Kg ile satılıyor ise daranın miktarını ve ürünün daralı miktarını görebilir, düzeltebilirsiniz. Satır ile ilgili herhangi bir açıklamanız var ise "Satır Açıklaması" bölümünden yazarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 Tevkifat, yapılan her hizmet veya satışı gerçekleştirilen her üründe yapılamaz. Tevkifat uygulanabilecek işlemler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiştir. Programda tevkifat türünü seçerek kayıt girebilir tüm satırlara uygulayarak tevkifat türünü değiştirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

         Programda tevkifat türünü seçerek kayıt girebilir tüm satırlara uygulayarak tevkifat türünü değiştirebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz ürününzde hangi tür tevkifat var ise çift tıklayabilir, Enter tuşu veya Seç butonu ile seçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu seçenek ile satırdaki tüm kdv oranlarını değiştirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

         Bu ekran karşınıza çıktığında buradan kdv oranlarını seçebilir, vergi oranlarını değiştirebilir veya yen bir vergi oranı ekleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu seçenekte seçmiş olduğunuz satırdaki üründen kdv oranını çıkarabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken konu aynı işlem üzerinde 2 kez yapılınca kdvsiz fiyattan tekrar kdv oranını düşürecektir.

 Tıklandığı halde faturaya eklemiş olduğunuz ürünlerin tümünden KDV oranını çıkaracaktır. Aynı işlemi 2 kez üst üste yapılmaması gerekir.

 Buradan faturadaki ürünlerinize kdv ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. 

 Ürünlerinizdeki kâr-zarar oranını görebilirsiniz.

 

 

         Faturadaki stoklarını tümünü listeler, buradan maliyet yöntemini değiştirebilirsiniz. Net Fiyat, Net Tutar, Maliyet ve Kâr-Zarar oranını görebilirsiniz. Ürünlerin detaylı oranlarını görebilirsiniz. Ayrıca pencerenin en alt bölümünden kolondaki fiyatların tümünün toplamını görebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stok Kartlarınıza tanımlı olan ürünleri bu menüden faturaya aktarabilirsiniz.

 Stokun depodaki miktarların detaylı bir biçimde görüntüleyen arayüzdür.

 

 

 

 

 

         Seçmiş olduğunuz satırın üzerinde "F6" veya Depolara Göre Stok Miktarları seçeneğine tıklarsanız, seçmiş olduğunuz stokun depolardaki giren çıkan miktarı, bunlardan kalan miktarını, varsa sipariş miktarı ve sipariş sonrası kalan miktarlarını detaylı bir biçimde görebilirsiniz. Stok kodunu değiştirerek diğer stokların da depo durumunu görüntüleyebilirsiniz. Merkezden Sorgula seçeneği; firmanızın bir şubesi iseniz, merkez depodaki stok durumunu görebilirsiniz. Farklı depolarınız tanımlıysa bu stoka ait hareket varsa onları da görüntüler ve pencerenin en alt bölümünde depoların toplamlarını görebilirsiniz. Her kolonun altındaki sayı o kolonun toplamını görüntüler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Satırlardaki stoktan birine tıklayıp bu seçeneği seçerseniz stok birim detayları görüntülenir.

 

 

 

         Seçmiş olduğunuz ürünün üzerinde Ctrl+F6 kısayolunu kullanarak soldaki pencereye ulaşabilirsiniz. Buradan seçmiş olduğunuz ürünün birimlerini görebilirsiniz. Ürünün farklı bir birimi var ise alt satırda görüntülenecektir. Katsayı bölümü; birimin değerini görüntüler(Örneğin birimi adet olanın satışta kullanılan katsayısı 1'dir.). Miktar bölümünde faturaya girmiş olduğunuz değeri görüntüler. Farklı bir birim ile fatura girişi yapılıyor ise görüntülenen birimde çift tıklamanız halinde faturada birim değeri değiştirebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cari Seç seçeneğine tıklanırsa sizi cari kodu bölümüne yönlendirecektir. Cari seçimi için aşağıda bilgi verilmiştir.

 Stokların fiyatını fatura bölümünden değiştirebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için; http://yardim.bilnex.com.tr/Home/fiyat-degisikligi-fisi/100070

 

 
 
         Fatura hakkındaki bilgileri buraya girebilirsiniz. Fatura Türü, İthalat Faturaları'nda tek tip olduğundan başka seçenek yoktur. Hareket tipi olarak Normal ve İade seçeneğini seçebilirsiniz, faturanız hangi hareket türü ise seçebilirsiniz. Açık/Kapalı bölümünden faturanız vadeli ise Açık, peşin ise kapalı seçeneği ile belirtebilirsiniz. Kapalı seçeneğini kullanırsanız Kasa seçmeniz gerekmektedir.E.Seri bölümünden evraklarınıza seri numarası atayabilirsiniz, Sıra programın otomatik olarak atadığı faturaların sıralama türüdür. Sıra numarasını değiştirebilirsiniz. E-Fatura ile çalışıyorsanız fatura numarasını girebilir, Ft. Saat/Tarihi bölümünden faturanızın tarihini ayarlayabilirsiniz, program otomatik olarak faturanın girileceği tarihi getirir.
 
 
 
 
 
 
 
         Cari Kodunu "F10", üç nokta simgesi veya kodunu girerek cari bilgilerini çağırabilirsiniz. Bu alan zorunludur. Cari Kodu'nu yazarsanız Cari Adı otomatik gelecektir, ancak cari kodunu girmeden buradan da faturaya cari ekleyebilirsiniz. Cari seçildikten sonra otomatik olarak Döviz Cinsi ve Döviz Kur'u gelecektir, döviz cinsini değiştiremezsiniz fakat döviz kurunu değiştirmek mümkün. Fiyat Kodu bölümü cari ile hangi tür fiyatlandırma seçeneğiniz var ise gelecektir, değiştirilebilir. İthalat Kartı daha önceden tanımlamış olduğunuz ithalat kartlarından birini seçerek faturaya ilişkilendirebilirsiniz, bu alan zorunludur
 
 
 
 
 
 
 
         Faturanız bir projeye bağlı olabilir, daha önceden tanımladıysanız buradan F10 yardımıyla seçebilir, ekleyebilir veya projeyi düzenleyebilirsiniz. Departman ve Personel tanımlarınız mevcut ise faturayı detaylandırabilirsiniz. Depo bölümünden fatura satın alımını hangi depodan yapıyorsanız seçebilir veya değiştirebilirsiniz. KDV Şeklini hariç veya dahil olarak düzenleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
                  Bu fatura bir Masraf, Hizmet veya Stok satınalma faturası olabilir. Buradan hangi türden giriş yapılacağını seçip Kodu-Barkodu bölmesine geçebilirsiniz. Barkod okuyucunuz var ise barkod okutabilir, yok ise üç nokta simgesi veya "F10" kısayol tuşunu kullanarak stok seçebilirsiniz. Stok belirledikten sonra sizi Miktar bölümüne aktaracaktır, kaç adet ise yazıp birimini değiştirebilir mevcut fiyatında değişiklik yapabilirsiniz. Döviz cinsini ayarlayabilirsiniz. Döviz seçtiyseniz program otomatik olarak döviz kurunu getirecektir. Stok Kartları'ndan KDV'si nasıl belirlendiyse otomatik olarak KDV yüzdesi gelir, müdahale edebilirsiniz. Her satıra ayrı olarak indirim uygulayabilir, birden fazla indirim olarak da tekrarlayabilirsiniz.
 
 
 
          Genel Bilgiler bölümünün sol alt köşesinde İşlem Dövizi seçeneği ile faturanın döviz ve kur ayarını düzeltebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bu bölümden; faturanın geneline indirim uygulayabilirsiniz. Genel İndirim 1, Genel İndirim 2, Genel İndirim 3 ile faturaya bir veya birden fazla indirim uygulayabilirsiniz. Masraf oranı ve tutarını, Rüsum oranını düzenleyebilirsiniz. Rüsum oranının hemen altında bulunan Yuvarlama Tutarı Fatura İşlemleri'nde Yuvarlama seçeneğinde Farkı Yuvarlama Hesabına Aktar seçeneği ile yuvarlama işlemi uygularsanız yuvarlama tutarını buradan görebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Faturaya ait ek bilgiler var ise Açıklamalar bölümü yardımıyla buraya girebilirsiniz. Bağlı evraklar bölümü; bu faturayı başka bir fatura veya evraklara aktarımını yaparsanız, bağlı evraklar bölümünden hangi evraka bağlı olduğunu görebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Faturayla ilişkili carinin adresini buraya yazabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Sevk işlemi gerçekleşiyorsa ek olarak sevk adresini yazabilirsiniz. Yetkili No bölümünden tanımlı ise yetkili ismini atayabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Özel Kodlar sekmesinden faturaya bağlı olarak birden fazla tanım girebilirsiniz. Bu kodlar rapor dosyasında filtreleme işlemi için pratik bir biçimde kullanılabilir. Aynı şekilde sağ köşedeki Özel Kod parametrelerine kod girilerek daha sonra herhangi bir sıkıntıda bayiniz tarafından kolayca destek verilmesi için buraya kod girebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bu sekmeden faturanın kayıt bilgilerini değiştirebilirsiniz. "Kayıt Kilitli" seçeneği ile faturayı kilitleyerek işlem yapılmasını engelleyebilirsiniz. Kilitli faturalarda yalnızca inceleme yapılabilir, bu işlemi yaptıktan sonra geri almak için açmış olduğunuz faturanın üzerinde sağ tıklayarak "Seçili Kaydı Kilitle" seçeneği ile kaldırabilirsiniz. "Aktif-Pasif" seçeneği ile faturanızı pasifleştirebilirsiniz. Bu seçeneği tekrar aktif hale getirmek için bayinizden destek alabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
         Fatura Vadeleri sekmesinden vade belirleyebilirsiniz. Vade eklemek için sol at köşedeki "+" simgesi ile vade ekleyebilir, "-" simgesi ile girmiş olduğunuz vadeyi silebilirsiniz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra "?" işareti ile kaydedebilirsiniz veya "x" işareti ile işlemi iptal edebilirsiniz.  Vade tutarına fatura tutarından fazla miktar girilirse, otomatik olarak eksi fiyatlı bir vade açarak sizi uyaracaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          E-Belge işlemi ile online satış  ise ödeme şeklini, açıklama, varsa aracı, web adresi, gönderi tarihi, gönderen, gönderen numarası ve ödeme tarihini yazabilirsiniz.
 
          Diğer bölümünde kdv istisnası, özel matrah iade fatura numara ve tarihi irsaliye numara ve tarihi ve e-fatura ile çalışıyorsanız e fatura bilgilerini girebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Son olarak faturanın sağ alt köşesinde bulunan "Kaydet" seçeneği ile faturayı kaydedebilirsiniz, faturayı kaydettikten sonra "Yeni" seçeneği ile yeni bir faturaya hızlı geçiş yapabilirsiniz.

#İthalat#Faturaları
Bu sayfa son olarak 27.7.2018 tarihinde ve 18:36 saatinde Alper TEYMUROĞLU isimli kullanıcı tarafından güncellenmiştir.