Bilnex Help - Online Yardım Sistemi

Stok ve Depo Yönetimi
Tanımlar
Stok Kartları
Özet Stok Kartı
Depo Kartları
Stok Fiyat Tabloları
Stok Fiyat Grupları
Stok Ana Grup Tanımları
Stok Alt Grup Tanımları
Stok Muhasebe Kodları
Stok Birim Tanımları
Stok Üretici Tanımları
Reyon Tanımları
Stok Sezon Tanımları
Stok Özel Maliyet Tanımları
Stok Gruplarından Otomatik Kod Tanımları
Cari Bazında Stok Kod Tanımları
Renk - Beden
Renk Tanımları
Beden Tanımları
Renk Grubu Tanımları
Beden Grubu Tanımları
İşlemler
Ayarlar
Stok Fişleri
Depo Sevk Fişleri
Depo Sevk Çıkış Fişi
Depo Sevk Giriş Fişi
Fiyat Değişikliği
Fiyat Değişikliği Fişi
Toplu Stok Fiyat Değişikliği
Hızlı Stok Fiyat Değişikliği
Sayım İşlemleri
Sayıma Hazırlık Raporu
Sayım Fişleri
Sayım Fişleri Birleştirme
Sayım Sonuçları Kesinleştirme
Sayım Fark Raporu
Stok Etiketi
Stok Etiket Basımı
Seri No Listesi
Terazi İşlemleri
Terazi Tanımları
Terazilere Bilgi Gönderimi
Raporlar
Stok Kartları Listesi
Stok Barkod Listesi
Stok Kart Fiyat Listesi
Barkod Tanımlanmamış Stoklar
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Stok Fiyat Listesi (Detaylı)
Stok Eldeki Değer Raporu
Stok Hareket Raporu
Stok Miktar Durum Raporu
Stok Miktar Durum Raporu (Depo Detaylı)
Eksiye Düşen Stoklar Raporu
Stok Miktar Durum Raporu Tarih Gruplu
Stok Fişleri Listesi
Detaylı Stok Fişleri Listesi
Fiyat Bazında Miktarsal Satış Raporu
Fiyat Bazında Miktarsal Alış Raporu
Envanter Raporları
Stok Envanter (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Stok Envanter(FIFO Yöntemi)
Stok Envanter(Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Stok Envanter (Son Alış Fiyatı)
Stok Envanter (Son Satış Fiyatı)
Ana Grup Envanter Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Ana Grup Envanter Raporu (FIFO Yöntemi)
Ana Grup Envanter Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Ana Grup Envanter Raporu (Son Alış Fiyatı)
Ana Grup Envanter Raporu (Son Satış Fiyatı)
Stok Analiz Raporları
Stok Satınalma Analizi (Miktarına Göre)
Stok Satınalma Analizi (Tutarına Göre)
Stok Satış Analizi (Miktarına Göre)
Stok Satış Analizi (Tutarına Göre)
Hareket Görmeyen Stoklar
Maliyet ve Karlılık Raporları
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (FIFO Yöntemi)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Alış Fiyatı)
Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Satış Fiyatı)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (FIFO Yöntemi)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Alış Fiyatı)
Stok Bazında Günlük Satış Maliyet ve Karlılık Raporu (Son Satış Fiyatı)
Sayım Raporları
Sayıma Hazırlık Raporu
Sayım Fark Raporu
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (FIFO Yöntemi)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Son Satış Fiyatı)
Sayım Fişleri Envanter Raporu (Son Alış Fiyatı)
Cihaz Satış Raporu
Cihaz Satış Durum Raporu
Stok Fiyat Değişikliği Raporu
Servis
Toplu Barkod Oluşturma
Toplu Barkod Silme
Seri No Kayıtlarının Düzenlenmesi
Masrafların Stok Maliyetine Dağıtımı
Satınalma ve Talep
Tanımlar
Masraf Kartları
İthalat Kartları
İthalat Masraf Grupları
İşlemler
Satınalma Faturaları.
Satınalma Faturaları
Satınalma Faturaları Kalemleri
Satınalma Fişleri
Satınalma İrsaliyeleri
Satınalma Siparişleri
Satınalma Siparişleri
Satınalma Siparişleri Kapama / Onaylama
Sipariş Önerisi
Satın Alma Sipariş İzleme
Satınalma Sözleşmeleri
Satınalma Teklifleri
Satınalma İstekleri
İthalat Faturaları
İthalat Masraf Faturaları
İthalat Masraf Virmanları
Satınalma Serbest Meslek Makbuzu
Müstahsil
Müstahsil Makbuzu
Ürün Alım Girişleri
Toplu Müstahsil Makbuzu Oluşturma
Raporlar
Cari Bazında Stok Satınalma Raporu
Stok Bazında Cari Satınalma Raporu
Aylık Cari Satınalma Ciro Raporu
Satınalma Ödeme Raporu
Aylık Miktarsal Stok Satınalma Raporu
Fatura
Satınalma Faturaları Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Fatura Raporu
Cari Gruplu Satınalma Faturaları Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Fatura Analizi
İndirilecek Kdv Raporu
Fatura Kdv Durum Raporu
E-Fatura Satınalma Listesi
İrsaliye
Satınalma İrsaliyeleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma İrsaliye Raporu
Cari Gruplu Satınalma İrsaliyeleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma İrsaliye Analizi
Faturalaşmamış Satınalma İrsaliyeleri
Hareket Detaylı Faturalaşmamış Satınalma İrsaliyeleri
Sipariş
Satınalma Siparişleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Sipariş Raporu
Cari Gruplu Satınalma Siparişleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Sipariş Analizi
Tamamlanmayan Satınalma Siparişleri Raporu
Stok Sipariş Seviye Raporu
Teklif
Satınalma Teklifleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma Teklif Raporu
Cari Gruplu Satınalma Teklifleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satınalma Teklif Analizi
Satın Alma İstekleri
Satınalma İstekleri Raporu
Hareket Detaylı Satınalma İstekleri Raporu
Masraf
Masraf Bakiye Durum Raporu
Masraf Hesap Ekstresi
Serbest Meslek Makbuzları Listesi
Müstahsil
Müstahsil Makbuzları Listesi
Stok Bazında Müstahsil Makbuzları Listesi
Cari Bazında Müstahsil Makbuzları Listesi
Müstahsil Kesintileri Listesi
Müstahsil Hizmet Fişleri
Müstahsil Emanet Raporu
Cari Bazında Emanet Raporu
Stok Bazında Emanet Raporu
Emanet Depo Durum Raporu
Emanet Genel Depo Durum Raporu
Cari Bazında Emanet Durum Raporu
Servis
İrsaliyelerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
Siparişlerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
Satış ve Pazarlama
Tanımlar
Hizmet Kartları
Teslim Şekilleri
CRM
Görüşmeler
Görüşme Kartları
Görüşme Aşamaları
Toplu Evrak Oluşturma Değerleri
İşlemler
Satış Faturaları.
Satış Faturaları
Satış Fatura Kalemleri
Hızlı Satış Faturası
Satış Fişleri
Satış İrsaliyeleri
Satış Siparişleri
Satış Siparişleri
Satış Siparişleri İzleme
Satış Siparişleri İzleme
Satış Siparişleri İzleme
Paketleme ve Sevkiyat
Satış Siparişleri Kapama / Onaylama
Satış Siparişleri İzleme
Paketleme ve Sevkiyat
Satış Sözleşmeleri
Satış Teklifleri
Satış Serbest Meslek Makbuzu
Rota Planlama
Rota Planlama Sihirbazı
Rota Adres Sıralama
Raporlar
Cari Bazında Stok Satış Raporu
Stok Bazında Cari Satış Raporu
Aylık Cari Satış Ciro Raporu
Satış Tahsilat Raporu
Fatura
Satış Faturaları Raporu
Hareket Detaylı Satış Fatura Raporu
Cari Gruplu Satış Faturaları Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Fatura Analizi
E-Fatura Satış Listesi
İrsaliye
Satış İrsaliyeleri Raporu
Hareket Detaylı Satış İrsaliye Raporu
Cari Gruplu Satış İrsaliyeleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış İrsaliye Analizi
Faturalaşmamış Satış İrsaliyeleri
Hareket Detaylı Faturalaşmamış Satış İrsaliyeleri
Sipariş
Satış Siparişleri Raporu
Hareket Detaylı Satış Sipariş Raporu
Cari Gruplu Satış Siparişleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Sipariş Analizi
Tamamlanmayan Satış Siparişleri Raporu
Teklif
Satış Teklifleri Raporu
Hareket Detaylı Satış Teklif Raporu
Cari Gruplu Satış Teklifleri Raporu
Cari Bazında Aylık Satış Teklif Analizi
Hizmet
Hizmet Bakiye Durum Raporu
Hizmet Hesap Ekstresi
Rota Takip
Plasiyer Rota Planı
Pasiyer Raporları
Detaylı Plasiyer Satış Prim Raporu
Tarih Bazında Plasiyer Satış Prim Raporu
Servis
Satın Alma ve Satış Sözleşmesi İşlemleri
Sipariş Onaylama İşlemleri
Teklif Onaylama İşlemleri
Siparişlerin Faturaya Aktarımı
Toplu Evrak Oluşturma
Excelden Serbest Meslek Makbuzu Alımı
İrsaliyelerden Toplu Satış Faturası Oluştur
Siparişlerden Toplu Satış Faturası Oluştur
Finans Yönetimi
Tanımlar
Cari Kartları
Kasa Kartları
Banka Kartları
Personel Kartları
Bölge Tanımları
Sektör Tanımları
Cari Gruplarından Otomatik Kod Tanımları
İşlemler
Tahsil / Ödeme Makbuzları
Cari Dekontları
Kasa İşlem Fişleri
Banka İşlem Fişleri
Kredi Kartı
Bloke Kredi Kartlarının Tahsilatı
Kredi Kartı Tanımları
Kredi Kartı Komisyon Tanımları
Kredi Kartı Sözleşmeleri
Kredi Kartı Açılış Fişleri
Çek - Senet
Çek Kartları
Çek Giriş Bordrosu
Çek Çıkış Bordrosu
Çek İşlem Bordrosu
Çek Defteri
Senet Kartları
Senet Giriş Bordrosu
Senet Çıkış Bordrosu
Senet İşlem Bordrosu
Personel İşlemleri
Personel Ücret Tahakkuk İşlemleri
Personel Prim Tahakkuk İşlemleri
Personel Puantaj
Cari Hareket Kapama
Raporlar
Cari
Cari Bakiye Durum Raporu
Borçlu Cari Hesaplar
Alacaklı Cari Hesaplar
Cari Hesap Ekstresi
Stok Detaylı Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Yaşlandırma Raporu (Borçlu Hesaplar)
Cari Hesap Yaşlandırma Raporu (Alacaklı Cariler)
Yapılacak Tahsilatlar Raporu
Yapılacak Ödemeler Raporu
Cari Gruplu Fatura Toplamları Raporu
Cari BaBs Kontrol Raporu
Cari Tahsilat Ödeme Evrakları Raporu
Hareket Detaylı Cari Tahsilat Ödeme Evrakları Raporu
Cari Dekontları Raporu
Hareket Detaylı Cari Dekontları Raporu
Cari Fihristi
Cari Mutabakat Raporu
BaBs Mutabakat Raporu
Kapsamlı Hesap Ekstresi
Stok Detaylı Cari Hesap Ekstresi Dövizli
Hesap Durum Raporu
Cari Etiket Basımı
Personel
Personel Bakiye Durum Raporu
Personel Hesap Ekstresi
Kasa
Kasa Bakiye Durum Raporu
Kasa Hesap Ekstresi
Kasa Defteri
Banka
Banka Bakiye Durum Raporu
Banka Hesap Ekstresi
Bloke Kredi Kartları Raporu
Detaylı Bloke Kredi Kartları Raporu
Aylara Göre Bloke Kredi Kartları Raporu
Çek - Senet
Çek Durum Raporu
Çek Hareket Raporu
Bankadaki Çekler Raporu
Senet Durum Raporu
Senet Hareket Raporu
Bankadaki Senetler Raporu
Çek-Senet Durum Raporu
Çek / Senet Evrakları Listesi
Servis
Üretim ve Planlama
Tanımlar
Mamul ve Yarı Mamul Kartları
Takım Kartları
Üretim Vardiyaları
Reçete Tanımları
İşlemler
Seri Üretim Fişleri
Toplu Üretim Fişleri
Stok Üretim Fişleri
Raporlar
Tarih Bazında Üretim Listesi
Ürün Bazında Üretim Listesi
Detaylı Üretim Raporu
Reçete Listesi
Servis
Masrafları Üretim Maliyetlerine Dağıt
Reçete Miktarına Göre Otomatik Üretim
Perakende Yönetimi
Tanımlar
Poskasa Tanımları
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Tanımları
Promosyon Tanımları
POS Ödeme Tipleri
POS Aktarım Parametreleri
Terazi Tanımları
Perakende Satış Noktası Tanımları
Perakende Satış Parametreleri
Miktar Bazında Stok fiyat Tanımları
İşlemler
Perakende Satış
Perakende Satış Fişleri
Çalışma Periyodu Başlat / Bitir
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz İşlemleri
Hugin Alpha Yazarkasa
Satışları Al
Stok Bilgileri Gönderimi
Stok Fiyat Değişikliği Gönderimi
Departman ve KDV Bilgileri Gönderimi
Fiş Başlık Bilgileri (Logo) Gönderimi
Bağlantı Ayarları
Sharp Yazarkasa
EAN ve PLU Satışlarını Al
EAN ve PLU Bilgileri Gönderimi
EAN Fiyat Değişikliği Gönderimi
Departman Bilgileri Gönderimi
Mesaj Gönderimi
Poskasa Kayıt Gönderimi
Poskasa Satış Aktarımı
IBM Pos
Satışların Alınması
Stokların Gönderimi
Genel Ayarlar
Hugin Pos
Satışların Alınması (Hugin Pos)
Stokların Gönderimi (Hugin Pos)
Cari Hesap Gönderimi (Hugin Pos)
Genel Ayarlar (Hugin Pos)
Hugin Pos Satış Raporları
Escort Espos
Satışların Alınması (Espos)
Stokların Gönderimi (Espos)
Genel Ayarlar (Espos)
İnter Pos
Satışların Alınması (İnter Pos)
Stokların Gönderimi (İnter Pos)
Genel Ayarlar (İnter Pos)
Terazilere Bilgi Gönderimi
Cari Etiket Basımı.
Puan İşlemleri
Puan Tanımları
Müşteri Puan Durumu
Raporlar
Özet Satış Raporu
Detaylı Satış Raporu
Ana Grup Satış Raporu
Miktar Bazında Günlük Stok Satış Raporu
Plasiyer Bazında Satış Raporu
Plasiyer Bazında Detaylı Satış Raporu
Plasiyer Bazında Satış Prim Raporu
Kasiyer Bazında Satış Raporu
Ödeme Tipi Bazında Satış Raporu
Perakende Satış Kasa Durumu
Ödeme Detaylı Stok Satış Raporu
Döviz Detaylı Günlük Satış Raporu
İptal Satışlar Raporu
İade Alınan Ürünler Raporu
Bedelsiz Satılan Ürünler Raporu
Cari Bazında Satış Raporu
Perakende Satış Maliyet Raporu
En Çok Satılan Ürünler Raporu
Perakende Satış Ürün Detaylı Maliyet Raporu
Şube Detaylı Perakende Satış Raporu
Servis
Perakende Satışların Silinmesi
Genel Muhasebe
Tanımlar
Muhasebe Hesap Planı
Yansıtma Hesaplarının Tanıtılması
Genel Muhasebe Parametreleri
KDV Parametreleri
İşlemler
Muhasebe Fişleri
Dövizli Muhasebe Fişleri
Beyannameler
Ba - Bs Formları
KDV Anlık Durum Raporu
E-Defter
E-Defter Gönderimi
E-Defter Sorgula
E-Defter Parametreleri
E-Defter Export (EDM)
Raporlar
Mizan
Hesap Muavini
Muhasebe Entegrasyonu Kontrol Raporu
Gelir - Gider Tablosu Önceki Dönem Bakiyeleri
Yevmiye Defteri
Büyük Defter
Fiş Dökümü
Bilanço
Gelir Tablosu
Entegrasyon
Toplu Muhasebeleştirme
Muhasebe Entegrasyon Parametreleri
Muhasebe Entegrasyonu
Muhasebe Entegrasyon Fişi Tipleri
Evrak Muhasebe Entegrasyon Tipleri
Servis
Yevmiye Numarası Düzenleme
Muhasebe Fişleri Kuruş Yuvarlama Servisi
Hesap Tipi Düzenleme
Hesap Hareketleri Aktarımı
Diğer Programlara Bilgi Gönderimi
Muhasebe Fişleri Bağlı Evrak Bilgilerin Güncellenmesi
Proje Yönetimi
Tanımlar
Proje Tanımları
İşlemler
Proje Fişleri
Projeye Hizmet Çıkış Fişleri
Proje Maliyetlendirme
Personel Puantaj
Raporlar
Proje Analizi
Rapor Kütüphanesi
Genel Durum Raporu
Kayıt Kontrol Raporu
Yönetici Konsolu
Rapor Küpü
Yeni Rapor Oluştur
Özet Perakende Satış Küpü
Detaylı Perakende Satış Küpü
Döküman Yönetimi
Dökümanlar
Tanımlar
Dolap Tanımları
Klasör Tanımları
Belge Türü Tanımları
Bölüm Tanımları
Ana Lokasyon Tanımları
Alt Lokasyon Tanımları
Ayarlar
Yetkilendirme
E-Belge
E-Fatura
E-Fatura Gönderimi
Gönderilen E-Faturalar
Gelen E-Faturalar
E-Fatura Parametreleri
E-Fatura Carilerini Güncelle
E-İrsaliye
E-İrsaliye Gönderimi
Gönderilen E-İrsaliyeler
Gelen E-İrsaliyeler
E-İrsaliye Parametreleri
E-İrsaliye Carilerini Güncelle
E-Müstahsil Makbuzu
E-Müstahsil Makbuzu Gönderimi
Servis
E-Fatura Log
Sistem Yönetimi
Kurulum İşlemleri
Şirket Kurulumu
Kurulum Sihirbazı
Veri Tabanı Tanımları
Firma Tanımları
Şube Tanımları
Kullanıcı İşlemleri
Kullanıcı Yetkilendirme
Sipariş Onayı Yetkilendirme
Kullanıcı Tanımları
Kullanıcı Grup Tanımları
Sistemdeki Kullanıcılar
Parametreler
Ticari Parametreler
Hızlı Satış Faturası Parametreleri
Evrak Seri Tanımları
Pos KDV Departmanları
Veri Transferi Tanımları
Zorunlu Alan Tanımları
Genel Tanımlar
Döviz Tanımları
Proje Tanımları
Departman Kartları
Özel Tanımlar
Hesap Grup Tanımlamaları
Fihrist
Banka ve Şubeler
İller
İlçeler
Ülkeler
Vergi Daireleri
Kesinti Oranları
KDV Tanımları
Özel Matrah Tanımları
Kdv İstisna Tanımları
Tevkifat Tanımları
Genel Tanımların Yüklenmesi
Ülke - Sehir - İlçe
Tüm Raporları Varsayılana Dönüştür
Araçlar
Bilnex Message Box
Ortalama Vade Hesaplama Aracı
Ajanda
Finans Ajandası
Rapor Tasarım
Uzaktan Yardım
Yönetici Ekranı
Sql Profiller
Excelden Kart Aktarımı
Fihrist
Evrak Kilitleme Servisi
Evrak Entegrasyonlarının Yeniden Düzenlenmesi
Tablo İndex ve Statics Bakımı
Versiyon Yenileme
Kod Değiştirme İşlemleri
Kod Birleştirme İşlemleri
Veri Tabanı Devir İşlemleri
Sms Gönderimi
Online İşlemler
Online Lisans
Bayi Paneli
Hata / İstek Bildirimi
Bilnex Forum
Yedekleme
Veritabanı Yedekleme
Bilnex Backup Service
Mobilnex Veri Aktarımı
Lisanslama
Sektörel Çözümler Entegrasyon İşlemleri
Matbaa Bilgi Formu
RestoPos Aktarım
Döviz Kurları
Sisteme Yeniden Giriş
Kullanıcı Şifresini Değiştir
Nasıl Yapılır
Cihaz Seri Numarası Takibi
Proje Yönetimi Takibi
Müşteri Kredi Kartları Takibi
BlueBird Pidion MT360E Yeni Nesil Ökc Entegrasyonu
Ingenico Ide 280 Ökc Entegrasyonu
Depo Şişe Takibi
Etiketlere "Yerli Üretim" Logosu Ekleme
Profilo S900 ECR ÖKC Entegrasyonu
Ürün Takip Sistemi (Üts)
MoBilnex - El Terminali
Mobilnex Yardım
Nasıl Yapılır
Cihaz Ayarları
Motorola
Intermec
M3 Black
Soru & Cevap
E-Çözümler
Bilnex E-Ticaret
Ayarlar
Sms Ayarları
e-Bilnex Portal

BlueBird Pidion MT360E Yeni Nesil Ökc Entegrasyonu

Dikkat Önemli Not: Aşağıdaki işlemlerin çalışabilmesi için öncelikle cihazı alırken mutlaka Bilnex Yazılım ile entegreli çalışacağınızı ve Usb (veya Network üzerinden) çalışacağınızı mutlaka iletmeniz gerekmektedir. Aksi halde cihaz ile haberleşmek mümkün olmayacaktır. 

 

 

Bu doküman Bluebird Pidion MT360E Yeni Nesi Ödeme Kaydedici cihazın Bilnex Perakende Satış Programı (Hızlı Satış Ekranı) ile GMP3 protokolü üzerinden ilk kurulum işlemleri yapılarak haberleşmesini ve kullanımını anlatmak üzere hazırlanmıştır.Pidion Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar; Dock Station aracılığı ile IP adresi üzerinden ya da USB Kablo bağlantısı ile Mobile Aygıt Merkezi aracılığıyla bilgisayar ile haberleşebilmektedir.


Pidion Ökc nin İlk kurulum ayarlarının yapılıp bilgisayar ile eşleştirilebilmesi için, bağlantının Dock Station kullanılarak IP adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.  

Pidion ÖKC Dock Station üzerinden networke bağlanır.  Pidion Ökc menüsünden AYARLAR \ Parametreler \ GMP3 \ GMP3 Modu menüsüne girilir ve GMP3 modu açılır. Bu işlemden sonra ÖKC yeniden başlatılmalıdır.

Bu işlemden sonra ÖKC ana menüsünden AYARLAR \ Parametreler \ GMP3 IP Adresi \ GMP3 IP Ayarla menüsüne girilir ve buraya Bilgisayarımızın Sabit IP Adresi yazılır.

ÖKC üzerinden yapılması gereken diğer ayarlar için ÖKC ana menüsünde bulunan servis menüsüne girilmesi gerekmektedir.  ÖKC'nin SERVİS menüsünün aktif olması için ÖKC servis şifresi ile (11223344) açılır. SERVİS \ Sistem \ ÖKC IP'si menüsünden cihazın Local Ip adresi öğrenilir. Örneğin: 192.168.16.12 gibi. Cihazın Ip adresi Service Tool yazılımının IP adresi üzerinden ÖKC ye bağlanabilmesi için gereklidir.

ÖKC üzerinden yapılan bu işlemden sonra Pidion Service Tool Uygulamasının bilgisayara kurulumunun yapılması gerekmektedir. Service Tool Uygulamasının Setup dosyasına \\BilnexV3\Utils\Okc_Pidion.rar dosyasının içerisinden erişebilirsiniz.  Ökc_Pidion.rar dosyası açılarak Service Tool uygulamasının kurulumu gerçekleştirilir.Pidion Service Tool Uygulaması kurulumdan sonra yönetici olarak çalıştırılır, Uygulamanın ÖKC ye bağlanabilmesi için bir takım ayarlamaların yapılması gerekmektedir.Pidion Service Tool'un ilk açılan Device Type ekranında Mode: Servis olarak seçilir. Ip adress bölümüne ÖKC'nin SERVİS \ Sistem \ ÖKC IP'si menüsünden öğrenilen IP adresi yazılır ve uygulamaya giriş yapılır.

ÖKC üzerinden SERVİS \ Servis Fonksiyonları \ Parametreler \ Mali Parametreler \ Gmp3 Eşleştime menüsüne girilerek T_Start Server tıklanır. (ÖKC üzerinden yapılması gereken diğer ayarlar için ÖKC ana menüsünde bulunan servis menüsüne girilmesi gerekmektedir.  ÖKC'nin SERVİS menüsünün aktif olması için ÖKC servis şifresi ile (11223344) açılır. )  Pidion Service Tool Uygulamasında Device Status: Connected olarak görüntülenmiş ise bağlantı başarılı demektir. Bağlantı başarılı olduktan sonra Pidion Service Tool Uygulamasında GMP3 sekmesine girilir.GMP3 sekmesinde yukarıdaki görselde işaretlendiği gibi sırası ile;

1- Read From Device butonu tıklanır ve ÖKC nic seri numarası otomatik olarak okunur.

2- Get this pc Id butonu tıklanır ve bilgisayarın Id numarası okunur.

3- External device Vendor bölümüne Ökc satıcısının ismi girilir.

4- External device Model bölümünde Ökc'nin modeli yazılır.

5- Start GMP3 coupling procedure butonu tıklanır.

6- Enter Password ekranında şifre"11223344" girilir ve OK butonuna basılır.GMP3 pairing ended successfull uyarısı eşleşmenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir.

Bu işlem sonrasında Bilnex Ökc Pidion Kurulum Paketi  içerisinde bulunan dosyalar ( \\BilnexV3\Utils\Ökc_Pidion ) Bilnex Perakende Satış Programının .exe dosyalarının (Pos.exe, Power.exe,Tpos.exe,JrPos.exe gibi) olduğu klasöre ( \\BilnexV3\ ) kopyalanır. Kopyalama işleminde sonra programın .exe dosyasının olduğu klasörde bulunan DllRegister.bat dosyası çalıştırılarak Ökc ile haberleşmemize yardımcı olan BmsDllForDelphi.dll dosyasının Windows işletim sistemine kayıt edilmesi sağlanır.

Bundan sonraki adımlarda Bilnex Perakende Programı içerisindeki yapılandırma ayarları anlatılacaktır. Bilnex Perakende Programı içerisinde Perakende Yönetimi \Tanımlar \Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Tanımları menüsüne girilir. Ekle (At+E) denilerek Ödeme Kaydedici cihazımızın tanımlama işlemlerine başlanır.Ökc Kodu: Ödeme Kaydedici Cihaza bir kod numarası verilir.

Ökc Açıklaması: Ödeme Kaydedici Cihazın açıklaması girilir.

Tipi : ÖKC Tipi seçilir.

Modeli: ÖKC modeli yazılır.

Cihaz Seri No: ÖKC'nin seri numarası yazılır

Fiş Yazdırma Detayı: Ödeme Kaydedici Cihazın vermiş olduğu fiş çıktılarında, Stok Adı, Ana Grup Adı, Kısım Adı seçeneklerinden herhangi biri seçilerek yazdırılabilir.

Fiş Limiti: Maksimum fiş limiti belirtilir.

Bu Bilgisayarda Tanımlı Cihaz:Tanımlanan ÖKC'nin bu bilgisayarda varsayılan olarak kullanılan ÖKC olduğunu göstermektedir.

Not: Bu bilgisayarda tanımlı cihaz işaretlenerek kart kaydedilir. Program mutlaka kapatılıp açılır. 

Bu bölümde tanımlama işlemleriniz bittikten sonra 2: Ödeme Tipleri sekmesine geçilerek gerekli tanımlamalar yapılır.
 


Ödeme Tipleri sekmesinde tanımlanan ödeme tipleri ÖKC üzerinde tanımlı ödeme tiplerinin sırası ile aynı olmalıdır. ÖKC üzerinde tanımlı ödeme tiplerinin sıra numaraları Pidion Service Tool Uygulamasının Payments Sekmesinden görülebilir.
5:KDV Grupları Sekmesinden KDV gruplarının ÖKC üzerindeki sıra ile tanımlanması gerekmektedir.ÖKC üzerinde tanımlı KDV Grupları ve sıra numaraları Pidion Service Tool Uygulamasının Vat groups Sekmesinden görülebilir.6: Departmanlar Sekmesinden departman tanımları yapılmaktadır. Departman tanımlarının ÖKC üzerindeki tanımlı isimler ve sıra ile yapılması gerekmektedir.
ÖKC üzerinde tanımlı Departmanlar ve sıra numaraları Pidion Service Tool Uygulamasının Departments Sekmesinden görülebilir. Bu işlemden önce ÖKC'den Z Raporu almak gerekebilir.

 

7:Döviz Kurları Sekmesinden, ÖKC üzerinde tanımlı dövizler aynı sıra ile tanıtılır. ÖKC döviz kurlarını Merkez Bankasında otomaitik olarak güncellemektedir.

 

 

ÖKC üzerinde tanımlı Döviz Kurları ve sıra numaraları Pidion Service Tool Uygulamasının Payments Sekmesinden görülebilir. 

 

8:Ürün Grupları Sekmesinden ÖKC üzerinde tanımlı ürün grupları aynı sıra ile tanıtılmalıdır.

ÖKC üzerinde tanımlı Ürün Grupları Pidion Service Tool Uygulamasının Product GroupsSekmesinden görülebilir. 


3:Özel Kodlar sekmesinde bulunan Alt Bilgi girişi sayesinde her fişin sonuna istediğiniz mesajı yazdırabilirsiniz. Her mesaj satırı 33 karakter almakta ve toplam 4 satır girilebilmektedir.

 

Bu işlemden sonra Pidion Ödeme Kaydedici Cihaz Bilnex Perakende Programı ile satışa hazır hale gelmiştir. Hızlı satış ekranının girişinde sistem otomatik olarak Ödeme Kaydedici Cihaz ile eşleşme istemektedir. Bu sırada ÖKC ekranında GMP3 Satış Modülü açık olmalı ve programın ÖKC ile eşleşebilmesi için ekrana bir defa dokunmak gerekmektedir. 

Eşleşme başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra satış ekranı açılacak ve satış ekranının sağ üst köşesinde Sdk bilgileri yazacaktır.

Hızlı Satış  Ekranından yapılan her satışın sonrasında sistem Ödeme Kaydedici Cihazdan otomatik olarak fiş kesecektir. Nakit ödeme işlemlerinde fiş otomatik olarak yazdırılır, kredi kartlı işlemlerde Ödeme kaydedici cihaz üzerinden banka seçimi yaparak satışı bitirmek gerekmektedir.

*** Program kapatılmadığı müddetçe eşleşme işlemi devam edecektir. Program ya da bilgisayarın kapatılıp açılması durumunda satış ekranının girişinde sistem yeniden eşleşme yapılmasını isteyecektir.
 
*** Sistem her satıştan sonra mutlaka yazarkasadan fiş verecektir. Fiş limitinin aşılması durumunda otomatik olarak bizi uyaracak ve fatura bilgi fişi verecektir.
 
*** Sistemde bazı satışların resmi bazılarının gayri resmi olma şansı yoktur.
 
***Pidion Service Toll uygulamasının versiyonu ile Cihaz sdk versiyonu uyumlu olmalıdır. Cihazın üreticisinden versiyon bilgilerini temin edebilirsiniz.
 
***Usb kablo bağlantısı için Bilgisayarda Windows Mobile Aygıt Merkezi Yazılımının Kurulu olması yeterlidir.
 
 
 
 
 

Not: Z raporunda KISIMLARIN (kdv matraf ve kdv oranları) ayrı ayrı dökülmesi isteniyor ise. Bu kısımları Bilnex programında "Pos KDV Departman" ların tanımlamak gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; Yazarkasadaki Kısım sıra numarası ile Pos kdv departmanı sıra numarası aynı olmalıdır. Eşleşme bu alandan yapılmaktadır.  

 

 

 

Örnek Pos Kdv Departmana göre çalışan parametre örneği

 

 


Mikrosaray BlueBird Pidion Yeni Nesil Yazarkasa Entegrasyonu Nasıl Yapılır. Pidion MT360E bilnex entegrasyonu. Bilnex Ökc Entegrasyonu. Bilnex Pidion Mikrosaray ÖKC Entegrasyonu
Bu sayfa son olarak 2.09.2020 tarihinde ve 13:19 saatinde Hasan ÖZKAVAKLI isimli kullanıcı tarafından güncellenmiştir.